Rita Grichnik

Tot mijn vijfentwintigste levensjaar woonde ik in Naarden-Bussum, tot heden in Weert. Wij wonen vlakbij de Lichtenberg, in een wijk die ligt op de scheidslijn van stedelijke bebouwing en natuurgebied. Het complex is voor mij ook nu nog, een verborgen schat met een geheimzinnig verleden.Te lang dacht ik dat anderen zich zouden bekommeren om het verval, zodat de Lichtenberg eens in volle schoonheid zou herrijzen.

Er gebeurde echter niets.

In 2002 kwam ik, n.a.v. een actie voor behoud van een ander natuurgebied in onze wijk, in contact met buurtgenoten. We raakten, ieder op onze eigen wijze, ervan overtuigd dat de Lichtenberg uniek is en behouden moet blijven en een openbare bestemming dient te krijgen.

We besloten aan het werk te gaan.

Het mooiste stukje Lichtenberg voor mij is , het pad omhoog en boven aan het einde van de weg , oog in oog staan met de grootsheid van het openluchttheater en het theatergebouw. Het regiehuis zweeft hoog erboven, onaantastbaar en fier. En het lieflijke paadje dat leidt naar de kapel. Met rechts van het pad de middengracht en erachter de natuurstenen muren en tennisbanen. Een combinatie van verstilling en kracht.