Geografie

De Lichtenberg beslaat een klein deel van de campus, ingesloten door de Nelissenhofweg, de Diesterbaan, de terreinen van de school aan de Kazernelaan en de verlegde IJzerenmanweg. De westelijke entree ligt aan de IJzerenmanweg die via een natuurstenen brug over de gracht heen verbonden wordt met de Diesterbaan. Bij de aanleg van de Lichtenberg wil men de oorspronkelijke glooiing van het terrein terugbrengen, door functionele wensen middels zandverplaatsing te realiseren.

Voor de afscherming van het terrein en de waterhuishouding graaft men grachten. De verdiept aangelegde tennisbanen maken afrasteringen en windvang overbodig . Er komt veel grond vrij. Hiermee kunnen de wallen en de berg van het openluchttheater aangelegd worden.

Door de geaccidenteerde aanleg heeft het complex een weldadige geborgenheid in de openheid van het landschap gekregen. Dit wordt nog versterkt door de natuurstenen muren van Nivelstein als onderdeel van de gebouwen, landschappelijke elementen (brug en muren), en als keermuren bij niveauverschillen.

De stenen komen niet in deze regio voor en zijn per trein en daarna met paard en kar aangevoerd en door specialisten verwerkt. De muren roepen een zuidelijke en traditionele sfeer op, die in contrast staat met het veelvuldige gebruik van beton en toch op een bijzondere manier harmonieert. Misschien ligt daar het geheim waardoor een zo modern en abstract complex zo verankerd kan liggen in het natuurlijke landschap en de cultuur van de streek.

Door de geborgenheid van het landschap en de aanwezigheid van water is er intussen een unieke dieren- en plantenwereld gegroeid. Je zou kunnen spreken van een grote tuin, waar de geluiden van de stad zich verzoenen met de stilte van het landschap.