Doelstelling

De stichting ontwikkelt initiatieven die leiden tot behoud, duurzaam herstel en ingebruikname van het park en alle opstanden, de landschapselementen, de waterhuishouding. Tevens ondersteunt zij initiatieven die hieraan kunnen bijdragen. De stichting wil het gehele complex revitaliseren ten behoeve van de Weerter gemeenschap en de gasten die ieder jaar Weert bezoeken. Zij zal alles in het werk stellen om de samenhang van het complex en de afzonderlijke elementen in stand te houden en mogelijk in oude staat terug te brengen.

Om haar doel te bereiken zal de stichting zich vooral op de volgende middelen toeleggen:

  1. De status van cultuurhistorisch monument door de gemeente Weert, de provincie Limburg en het Rijk.
  2. Het in kaart brengen van het gebied, de opstallen en kunstwerken, de ornamenten en de landschapselementen.
  3. Het vastleggen van de geschiedenis van het complex, de sociaal – culturele achtergronden en de architectonische setting.
  4. Het informeren en tot elkaar brengen van mensen en organisaties om activiteiten te ontwikkelen tot het behoud en revitalisering van het complex.
  5. Mensen en organisaties enthousiast maken om de doelstelling te bereiken.
  6. Fondsen vergaren voor herstelwerkzaamheden.
  7. Het aanwenden van alle overige wettelijke middelen om de gestelde doelen te bereiken.