Journaal

Let op: Deze pagina wordt niet meer bijgewerkt. Het journaal is voortaan te vinden als nieuwsbericht met de categorie ‘journaal’.
Een aantal gepubliceerde artikelen zijn te zien in ‘pdf’ formaat. U dient hiervoor in het bezit te zijn van Adobe Acrobat reader.
U kunt het programma gratis downloaden.

6-1-2008In ontvangstname cheque 1000 euro van de Juniorkamer
15-10-2007Bekendmaking Top 100 monumenten uit de Wederopbouwperiode in Amersfoort door minister R.Plasterk. De Lichtenberg is een van de genomineerden. Info: www.racm.nl
8+9-9-2007Open Monumentendagen
Thema: monumenten uit de 20ste eeuw
Voor nadere info zie www.weert.nl
24-6-2007Lichtenberg krijgt publieksprijs bij de dag van de architectuur in Weert
persbericht
18-5-2007Tentoonstelling in het Kunstcollege Weert: Werken van het Kunstcentrum met de Lichtenberg als inspiratiebron
18 mei 2007Tentoonstelling in het Kunstcollege Weert: Werken van het Kunstcentrum met de Lichtenberg als inspiratiebron
28-2-2007Bezoek van studenten uit Cracow en München aan de Lichtenberg
22-12-2006Presentatie van de ideeën van de studenten van ®MIT in de raadszaal van het stadhuis te Weert
Foto 1 Foto 2
7-12-2006Lezing R.Langeslag over de Lichtenberg. Eindhoven.
INBO.” De Avonden”. Thema Restauratie en Herontwikkeling
September 2006Studenten TU Delft( ®MIT) starten met hun opdracht ideeën te ontwikkelen voor hergebruik van de Lichtenberg
9+10-9-2006Nationale Open Monumenten Dagen Gedeeltelijke openstelling van de Lichtenberg: lezingen en rondleiding
6-9-2006SP jongeren bieden rapport “De Lichtenberg: wat nu?” aan wethouder H.Coolen van Cultuur van de gemeente Weert aan
25-6-2006Dag van de Architectuur: Lezing over het gemeentelijk monument De Lichtenberg door R.Langeslag
29-3-2006Bekendmaking besluit B&W om de Lichtenberg op de gemeentelijke Monumentenlijst te plaatsen
27-03-2006Item in NOS journaal over plaatsing de Lichtenberg op de gemeentelijke monumentenlijst Weert
27-03-06Persbericht stichting behoud de Lichtenberg ivm plaatsing gemeentelijke monumentenlijst
Persbericht
23-02-2006Werkvergadering commissie RO waarin uitleg wordt gegeven over de invulling van het gebied KMS/BC, dat direct grenst aan de Lichtenberg. Er is nog geen duidelijkheid over de Boosten-vleugel van het Bisschoppelijk College
12-01-2006Indiening zienswijze n.a.v voornemen B&W om de lichtenberg op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen
Reactie op plaatsing gem.lijst
16-12-2006B&W meldt het voornemen te hebben de Lichtenberg de gemeentelijke monumentenstatus toe te kennen
15-11-2005Persbericht Monumentenzorg over de CV de Lichtenberg
Persbericht rijksdienst
14-11-2005Symposium in het Olympisch stadion te Amsterdam n.a.v. de cultuurhistorische verkenning van de Lichtenberg; aanbieding rapport aan wethouder voor Cultuur dhr R.van Dooren en aan de stichting
Programma 14-11-2005
11-08-2005Eerste bijeenkomst klankbordgroep KMS/BC, waarin afgevaardigden van diverse gremia geïnformeerd worden en mee kunnen praten over de voorgenomen uitbreiding van de KMS en de vervanging van het BC
01-07-2005Bezoek van B&W aan de wijk ronddekazerne; Voordracht over de Lichtenberg door R.Langeslag
30-05-2005GS van Limburg voert overleg over de zinkassen en verontreinigde grond die destijds werd opgeslagen in het voormalige zwembad
23-05-2005De Gemeente Weert houdt een Raadsconferentie over cultuurhistorie; de positie van monumentale gebouwen en plaatsen bij R.O- vraagstukken worden belicht
18-04-2005Het bestuur van het Kunstcentrum geeft aan de cultuurhistorische waarde van de Lichtenberg te onderkennen en ziet het complex als een inspirerende plek voor kunstenaars en kunst
Voorjaar 2005De grachten rond en op het complex worden i.k.v. het herstel van de waterlopen in het IJzeren Mangebied opgeschoond; tevens vindt herstel van enkele waterlopen plaats
 Na verweer wordt het groen van de Lichtenberg opgenomen in het Bomenregister van de Gemeente Weert
16-12-2004Raadsvergadering waarin wordt men besluit tot een haalbaarheidsonderzoek mbt het gebied Kazernelaan/Nelissenhofweg; De Lichtenberg wordt niet meegenomen in de planvorming. Woordvoerder van de stichting maakt gebruik van het spreekrecht
Het complex de lichtenberg en de transacties…
November 2004Het boek: Gesloopt,Gered, Bedreigd is verschenen.De stichting overhandigt een exemplaar aan aan o.a B&W en de Stichting st.Jozef
http://www.episode-publishers.nl/gesloopt.htm
01-11-2004Gesprek met de wethouder van Cultuur waarin wordt toegezegd zich in te spannen om plaatsing op de gemeentelijke Monumentenlijst te bespoedigen
Oktober 2004Brief van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg aan B&W n.a.v. het gesprek op 03-09-2004
03-09-2004Gesprek gemeente Weert met Rijksdienst voor de Monumentenzorg over een cultuurhistorische verkenning
  
10-06-04Raadsvergadering waarbij gebruik gemaakt zal worden van het spreekrecht. Punt 15 d op de raadsagenda: betreft vragen , ex art. 38 RVO met het verzoek om inlichtingen, ingediend door de PVDA.
03-06-04B en W geeft antwoord op de brief van de stichting.
02-05-04brief naar B en W Weert.
02-05-04Interview voor L1- Radio.
02-04-04Eindpresentaties op de Lichtenberg door studenten van de Master-opleiding aan de Design-Academy in Eindhoven. De Lichtenberg in landschappelijk perspectief wordt gekozen als inspiratiebron.
02-04-04Lezing en rondleiding voor leden van DOCOMOMO op de Lichtenberg.
10-01-04Lezing en rondleiding van leden van het college van
B en W, de gemeenteraad en ambtenaren. B en W
van Weert geven opdracht voor een studie, om
verschillende belangen rond de Lichtenberg aan elkaar
te koppelen en middels synergie meer vliegen in een
klap te slaan. De Lichtenberg wordt buiten de studie
gehouden en zal geen onderdeel van transactie zijn.
09-12-03
Oprichting van de stichting behoud de Lichtenberg.
27-11-03
Publicatie in het NRC- Handelsblad.
oktober 03De Lichtenberg geselecteerd als een van de vijf Nederlandse pilotprojecten uit de wederopbouw op het gebied van sport en recreatie, door Docomomo (“ Documentation and Conservation of projects of Modern Movement”) voorgedragen aan een internationaal forum.
30-09-03Verslag van de lezing op ARCHINED de site voor de architectenwereld.
30-09-03College van B en W neemt het advies van de commissie Cultuurhistorie tot nader onderzoek over.
25-09-03De PvdA stelt vragen in de gemeenteraad.
20-09-03Lezing en rondleiding van leden van de LGOG kring Weert “de Aldenborgh”.
04-09-03Bezoek en rondleiding van de commissie Cultuurhistorie op de Lichtenberg.
02-09-03De welstand buigt zich over de aanvraag voor de gemeentelijke monumentenstatus.
02-09-03Bezoek en rondleiding van leden van de Welstandscommissie.
14-08-03Advies van de commissie Cultuurhistorie aan B en W voor nader cultuurhistorisch onderzoek van de Lichtenberg.
14-08-03Spreektijd in de vergadering van de adviescommissie Cultuurhistorie.
12-07-03De Lichtenberg ingeschreven in het register van de ISC/R in Parijs en uitgekozen als een van de vijf inzendigen naar de internationale conferentie van DOCOMOMO in Athene
10-07-03Werkbezoek door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
 juni 03Vragen door de VVD in de gemeenteraad.
01-07-03Lezing en rondleiding voor buurtbewoners en belangstellenden.
29-06-03Bezoek en rondleiding van leden van Docomomo.
22-05-03Uitzending ophet lokale tv- station: WTV.
 21-05-03Persbericht over aanvraag gemeentelijke monumentenstatus.
20-05-03Aanvraag gemeentelijke monumentenstatus.
09-01-03Gesprek met afgevaardigden van de stichting st. Jozef.
16-12-02Eerste bijeenkomst werkgroep behoud de Lichtenberg.