De Lichtenberg

Sport- en recreatiepark de Lichtenberg in Weert raakt in verval. Het gaat ten onder, omdat mensen vergeten zijn wat het eens was en zich niet kunnen voorstellen wat het kan worden. De eigenaar weet er geen raad mee, en heeft het maar verpacht aan een projectontwikkelaar. Die ziet
ook geen mogelijkheden zonder sloop. Daarom dreigt het complex een
stille dood te sterven.

De stichting behoud de Lichtenberg zet zich in voor de instandhouding. Het park heeft een rijke ontstaansgeschiedenis en een uitmuntende architectuur. Het vormt de overgang tussen stad en landschap. Tijd en ligging hebben gezorgd voor een uniek stukje natuur. Wij brengen de kwaliteiten onder de aandacht, creëren waarborgen voor behoud, en zoeken een perspectief voor de toekomst. Door acties, archiveren en
documenteren, willen we een platform zijn voor  iedereen die de Lichtenberg ter harte gaat. Het doel is een duurzaam en samenhangend herstel en een nieuwe en inspirerende bestemming voor de toekomst.

Om iedereen te informeren en te engageren, hebben we de site: www.behouddelichtenberg.nl ontworpen. Niet alleen voor alle Weertenaren, maar ook voor oud- leerlingen van het Bisschoppelijk College en cultuurminnaars, die de Lichtenberg een warm hart toedragen. Onze informatie hebben we verkregen uit interviews en jaarboeken van het College, maar vooral uit het boek: “1948–1978, dertig jaar Bisschoppelijk College Weert”, geschreven door P.P.M. Geraerdts in opdracht van de stichting st. Jozef.