18-3-2024 HOOGTEVERSCHILLEN

Het indrukwekkende openluchttheater leunt tegen een kunstmatig opgeworpen berg. Om de berg zo hoog te krijgen als hij nu is, was veel zand nodig. Soberheid was troef in de naoorlogse wederopbouw. Men was zuinig met wat men had en niets werd verspild. Daarom werd zand gebruikt dat ergens anders op het terrein werd afgegraven. Dit is het principe van de ‘gesloten grondbalans’. Zo ontstonden de grachten, de verlaagde tennisbanen, het zwembad en de theaterbak. Tevens kwam ook een derde van de zitplaatsen onder het maaiveld te liggen.

Het hoogteverschil is vormgegeven door een helling, trap of natuurstenen muur. De gesloten grondbalans bepaalt in hoge mate het unieke profiel van de Lichtenberg. Zelfs de verdiepte tennisbanen worden hierdoor zo bijzonder.

Binnen de muren van het theater lijkt het verschil in hoogte groter dan erbuiten. De eenvoudige verklaring hiervoor is, dat er binnen het theater een groot gedeelte verdiept ligt.  De voorste tribunes en het toneel liggen onder het maaiveld. Berg + kuil = dubbel hoogteverschil! Dat verklaart het wow-effect als je door de poort naar binnenstapt!

Toch brengt het hoogteverschil ook risico’s met zich mee. De theaterberg is ‘geroerde’ zandgrond die de neiging heeft af te schuiven als de helling te steil is. Uit overlevering weten we dat architect Weegels hier tijdens bouwvergaderingen al op gewezen heeft. Helaas heeft dat niet tot de nodige aanpassingen geleid. Wel werd de toen al aanwezige scheurvorming gemonitord. Er werd een verbinding aangebracht tussen twee funderingen om de muren bij elkaar te houden. Na 65 jaar verval is de scheurvorming in de muren toch aanzienlijk geworden.

Constructeurs en geologen hebben onlangs geadviseerd alsnog de helling van de berg af te zwakken. In de cascorestauratie worden betonnen keerelementen aan de voet van de berg aangebracht, waardoor de helling kan afnemen. Het gevolg is wel dat de bomen, vooral aan de voet van de berg, met hun wortels dieper in de grond komen. Intussen heeft onderzoek aangetoond dat verschillende bomen in slechte staat zijn. Ze ondermijnen de muren, vallen om bij storm en zijn een gevaar voor de veiligheid tijdens de werkzaamheden. In onderling overleg is er een plan opgesteld voor nieuwe beplanting. We houden jullie op de hoogte!

15-03-2024 Vier extra voorstellingen filmdocumentaire over Bisschoppelijk College en De Lichtenberg

Vanwege de enorme belangstelling heeft Gotcha Cinema, in overleg met Stadsgidsen Weert en Stichting Behoud de Lichtenberg, vier extra voorstellingen vastgelegd.

Naast de première op 12 april (uitverkocht) wordt de film ook vertoond op:

  • zondag 14 april om 16.15 uur,
  • woensdag 17 april om 20.15 uur.
  • donderdag 18 april om 20.15 uur
  • en zondag 21 april om 16.15 uur.

Over de film

Stadgidsen Weert en Stichting Behoud de Lichtenberg hebben in coproductie een filmdocumentaire gemaakt met als titel ‘BC de Campus…tussen droom en werkelijkheid’.

De film is mede tot stand gekomen door financiële ondersteuning van Provisus St. Jozef.

Het idee en scenario zijn van stadsgids Harrie Mennen en de film is geproduceerd door Jo van Geneijgen, bekend van de films over o.a. de Wertha Brouwerij en ‘Leuken, in vroeger jaren’.

De filmdocumentaire van bijna 50 minuten uur gaat op 12 april in première in Gotcha Cinema. 

Kaartjes à € 7,50 zijn te bestellen via www.gotcha-weert.nl of telefonisch 0495-532002. 

Trailer

Deze documentaire gaat over de geschiedenis van het Bisschoppelijk College, een van de oudste middelbare scholen van Nederland.  De film biedt een blik op de locaties, het vroegere schoolleven, de architectuur en het veranderende inzicht in wat er in de naoorlogse periode belangrijk werd geacht voor de opgroeiende jeugd. 

Zie ook trailer ‘BC de Campus…tussen droom en werkelijkheid’: https://youtu.be/9wbr6p63dCg?si=jbW6DS3mkplaM5VY

Informatie:

www.gotchaweert.nl

Website:   www.stadsgidsenweert.nl; www.behouddelichtenberg.nl;   

  Facebook: https://www.facebook.com/stadsgidsenweert/

https://www.facebook.com/behouddelichtenberg/


Stadsgidsen

Voor de stadsgidsen is de film een introductie voor de in 2023 ontwikkelde wandeling over Rijksmonument De Lichtenberg en haar omgeving. Om ook te laten zien wat er niet meer is maar wel past bij het verhaal van de wandeling.

Parel van het uitbreidingsplan was zonder twijfel het kolossale openluchttheater van architect Pierre Weegels. En dát onderdeel plus de gerestaureerde Mariakapel, de prachtig gelegen tennisbanen en de Boostenzalen van architect Theo Boosten staan nog wél overeind. Ook is er aandacht voor de toegepaste kunst van tekenleraar en kunstenaar Harrie Martens zoals het sgraffito, het grootste van West-Europa…

Eerder verschenen, als introductie op de wandelingen van de Stadsgidsen al een klankbeeld over de Van Horne wandeling (2018); twee jaar later gevolgd door Weert Wordt Wakker met als thema de industriële ontwikkeling van Weert.


Stichting Behoud de Lichtenberg

Voor Stichting Behoud de Lichtenberg ligt de aandacht, naast het vertellen van de historie, vooral op het derde deel van de documentaire, waarin het wederopbouw monument De Lichtenberg aan bod komt. Het complex voor sport, recreatie en cultuur voor de leerlingen van de school, bij de ‘Nieuwbouw’ aan de Nelissenhofweg. We zien hoe de school -naar Amerikaans voorbeeld – een campus moest worden met alle faciliteiten voor de leerlingen.

Daarnaast laten de gebouwen overal de invloed zien van de modernistische architectuur uit de jaren vijftig.

Verhaal

De film vertelt het verhaal aan de hand van unieke foto’s, filmfragmenten en interviews bijvoorbeeld met oud-leerlingen en medeoprichter van Stichting Behoud de Lichtenberg, Rob Langeslag. Maar ook met Peter Verkennis. Hij bracht Bospop tussen 1985 en 1993 met veel succes naar het openluchttheater. Ook leraren komen voorbij zoals priester-econoom Jules Nabben en docente Margriet Bienemann.

Al met al schetst de film een prachtig tijdsbeeld van de voorbije jaren.

Actueel

Op het ogenblik is er volop discussie over de vraag: wat moet er met de Lichtenberg gebeuren? 

De film geeft daar geen uitsluitsel over, maar doet wel een aantal suggesties toegelicht met art impressions van Stichting Behoud de Lichtenberg. 

Hoe nu verder? Díe vraag maakt deze film over het verleden zo actueel. Daarnaast is het natuurlijk een feest van herkenning voor oud-leerlingen en personeel; het weerzien met hún oude school en docenten gekleurd met anekdotes uit die tijd.

Première filmdocumentaire over Bisschoppelijk College en De Lichtenberg

Weert, 08.03.2024

Première filmdocumentaire over Bisschoppelijk College en De Lichtenberg

Stadgidsen Weert en Stichting Behoud de Lichtenberg hebben in coproductie een filmdocumentaire gemaakt met als titel ‘BC de Campus…tussen droom en werkelijkheid’.

De film is mede tot stand gekomen door financiële ondersteuning van Provisus St. Jozef.

Het idee en scenario zijn van stadsgids Harrie Mennen en de film is geproduceerd door Jo van Geneijgen, bekend van de films over o.a. de Wertha Brouwerij en ‘Leuken, in vroeger jaren’.

De film van bijna 50 minuten uur gaat op 12 april in première in Gotcha Cinema. Aanvang 16.00 uur. 

Na afloop van de film is er vanuit de zaal gelegenheid tot het stellen van vragen en het doen van suggesties.

Kaartjes à € 7,50 zijn te bestellen via www.gotcha-weert.nl of telefonisch 0495-532002. 

Deze voorstelling is volgeboekt. Op de website van Gotcha-cinema zijn nieuwe data toegevoegd.

Over de film

Deze documentaire gaat over de geschiedenis van het Bisschoppelijk College, een van de oudste middelbare scholen van Nederland.  De film biedt een blik op de locaties, het vroegere schoolleven, de architectuur en het veranderende inzicht in wat er in de naoorlogse periode belangrijk werd geacht voor de opgroeiende jeugd. 

Zie ook trailer ‘BC de Campus…tussen droom en werkelijkheid’: https://youtu.be/9wbr6p63dCg?si=jbW6DS3mkplaM5VY

Voor de stadsgidsen is de film een introductie voor de in 2023 ontwikkelde wandeling over Rijksmonument De Lichtenberg en haar omgeving. Om ook te laten zien wat er niet meer is maar wel past bij het verhaal van de wandeling.

Parel van het uitbreidingsplan was zonder twijfel het kolossale openluchttheater van architect Pierre Weegels. En dát onderdeel plus de gerestaureerde Mariakapel, de prachtig gelegen tennisbanen en de Boostenzalen van architect Theo Boosten staan nog wél overeind. Ook is er aandacht voor de toegepaste kunst van tekenleraar en kunstenaar Harrie Martens zoals het sgraffito, het grootste van West-Europa…

Eerder verschenen, als introductie op de wandelingen van de Stadsgidsen al een klankbeeld over de Van Horne wandeling (2018); twee jaar later gevolgd door Weert Wordt Wakker met als thema de industriële ontwikkeling van Weert. 

Stichting Behoud de Lichtenberg

Voor Stichting Behoud de Lichtenberg ligt de aandacht, naast het vertellen van de historie, vooral op het derde deel van de documentaire, waarin het wederopbouw monument De Lichtenberg aan bod komt. Het complex voor sport, recreatie en cultuur voor de leerlingen van de school, bij de ‘Nieuwbouw’ aan de Nelissenhofweg. We zien hoe de school -naar Amerikaans voorbeeld – een campus moest worden met alle faciliteiten voor de leerlingen.

Daarnaast laten de gebouwen overal de invloed zien van de modernistische architectuur uit de jaren vijftig.

Verhaal

De film vertelt het verhaal aan de hand van unieke foto’s, filmfragmenten en interviews bijvoorbeeld met oud-leerlingen en medeoprichter van Stichting Behoud de Lichtenberg, Rob Langeslag. Maar ook met Peter Verkennis. Hij bracht Bospop tussen 1985 en 1993 met veel succes naar het openluchttheater. Ook leraren komen voorbij zoals priester-econoom Jules Nabben en docente Margriet Bienemann.

Al met al schetst de film een prachtig tijdsbeeld van de voorbije jaren.

Actueel

Op het ogenblik is er volop discussie over de vraag: wat moet er met de Lichtenberg gebeuren? 

De film geeft daar geen uitsluitsel over, maar doet wel een aantal suggesties toegelicht met art impressions van Stichting Behoud de Lichtenberg. 

Hoe nu verder? Díe vraag maakt deze film over het verleden zo actueel. Daarnaast is het natuurlijk een feest van herkenning voor oud-leerlingen en personeel; het weerzien met hún oude school en docenten gekleurd met anekdotes uit die tijd.

Kortom een documentaire die ook los van een wandeling het bekijken zéér de moeite waard is.  

Na afloop van de film is er vanuit de zaal gelegenheid tot het stellen van vragen en het doen van suggesties.

Om 17.30 uur is er een nazit in het café van de Gotcha.

©Fotografie Vanderfeesten, Maaspoort 64, 6001 BR Weert

29-2-2024 Feestelijke start casco-restauratie openluchttheater De Lichtenberg

Het heeft jaren geduurd maar donderdagmiddag, 29 februari, kon Roger de Rouw namens eigenaar en ontwikkelaar Horne Quartier (HQ) tijdens een feestelijke bijeenkomst het startsein geven voor de renovatie van het imposante rijksmonument openluchttheater De Lichtenberg.

Onder de 50 genodigden in het Lichtenbergpark waren o.a. tal van politici, ambtenaren van de Gemeente Weert en de provincie Limburg, naaste buren, architecten, het bestuur van Stichting Behoud de Lichtenberg en een delegatie van de Weerter stadsgidsen.

De kersverse wethouder van Weert, dr. Thomas van Gemert, mocht het uiteindelijke startschot geven door het onthullen van een plaquette met de tekst„Laat dit monument dienen als een plek van verbeelding, inspiratie en verbondenheid voor generaties”. De plaquette was bevestigd op een van de keermuren die gebruikt gaat worden om de erosie van de hoge zandberg tegen te gaan. Van Gemert benadrukte in zijn speech ‘dat de gemeente trots is op De Lichtenberg. Een rijksmonument met niet alleen regionale allure maar zeker ook nationaal en zelfs internationaal.

Namens Satijn Architecten gaf Harald Janssen een korte toelichting op de komende werkzaamheden, De renovatie wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf Teng Wijen B.V.

Roger de Rouw bracht samen met de aanwezigen een toost uit op de start van de casco-restauratie en deelde tot slot mee dat ‘HQ meezoekt naar gebruiksmogelijkheden voor het gebied en De Lichtenberg en het theater wil overdragen aan mensen met hart voor monumenten, zodat we de zekerheid hebben dat de renovatie niet voor niets is geweest. We willen na deze klus het openluchttheater dus teruggeven aan de Weerter samenleving’.

uitslag Hub Cobbenprijs

We hebben de Hub Cobbenprijs niet gewonnen maar waren wel zéér vereerd met de nominatie.

De winnaar van de Hub Cobben Prijs 2023 is Frank Caris, die zich met zijn medestanders verzetten tegen de zogenaamde “Roompot-isering” van het prachtige Limburgse landschap. Het opkopen van campings en landerijen om vakantiebungalowparken neer te zetten, waar Randstedelingen dan voor astronomische bedragen een huisje kunnen huren. Daarnaast zijn deze bebouwingen ontsierend voor de traditionele, landschappelijke infrastructuur en zal vanwege het toenemende toerisme geen gunstig effect op het milieu en de verkeersveiligheid, die bij mooi weer sowieso leidt tot overlast en hinder voor de bewoners.

https://www.facebook.com/100086114709044/posts/347930484754106/