Aanverwante projecten

Het verhaal over de Lichtenberg past in een boek over de ontwikkelingen van het Bisschoppelijk College in Weert van na de oorlog. Ten behoeve van de culturele en sportieve ontwikkelingen worden recreatieprojecten neergezet. Naast de Lichtenberg bouwt men ook een nieuwe school, de ”Tranchée” en het “Stadion”. Omdat deze site niet alleen informatie wil geven over de bouw van de Lichtenberg maar ook de context waarin het tot stand komt, wordt nader ingegaan op deze  projecten.