Landschap

De campus van het bisschoppelijk College, waartoe ook de Lichtenberg behoort, ligt in het natuurgebied de IJzerenman.

Het is een omgeving van grote landschappelijke waarde. Eens was het een onderdeel van het Kempische landschap.

Door de aanleg van de Zuid Willemsvaart raakt het gebied afgesneden. De afgraving van de IJzerenman ten behoeve van de spoordijk zorgt voor een verrijking van de landschappelijke waarde. De kleinschalige akkerbouw van voor de oorlog verbijzondert het gebied nog meer tot een ontmoeting tussen de oprukkende stad en het oorspronkelijke landschap. De natuurlijke landschappelijke schakel blijft intact.

De aanleg van de campus in de plaats van de akkers verhevigt de menselijke ingreep, maar verbreekt de schakel met het landschap niet. Integendeel! Een campus berust namelijk op het evenwicht tussen gebouwen en de natuur met de bedoeling een landschap te creëren. De werken van Nabben en Weegels, maar ook van Boosten, bezitten die uitzonderlijke kwaliteit. De waarde van het gebied is juist toegenomen.

Generaties jeugd hebben dit spanningveld aan den lijve ondervonden bij het sporten, in het theater, of tijdens de lessen als ze met hun gedachten in het uitzicht vluchtten.