Situatie

Het terrein van het Bisschoppelijk College beslaat oorspronkelijk het hele gebied tussen de Kazernelaan, de Nelissenhofweg (vroeger Uilenweg), de Diesterbaan en nadert de de IJzeren Man. Iets verder en naast de IIzeren Man ligt het “Stadion”, dat nu in gebruik is als natuurcamping. Het gebied glooide vroeger licht en werd “Valenakker” genoemd. Dit zegt iets over de vruchtbaarheid van de akkers die er lagen. De oneffenheden in het terrein zijn later afgegraven om de terreinen van de Koninklijke Militaire School mee op te hogen. De Lichtenberg beslaat een klein deel van het terrein, ingesloten door de Nelissenhofweg en de Diesterbaan. De verlegde IJzerenmanweg, die via een brug op de Diesterbaan uitkomt, vormt de noordelijke begrenzing.