Tennisbanen

De tennisbanen liggen verdiept in het terrein. Het hoogteverschil wordt opgevangen door een natuurstenen muur, die op het maaiveld de hoogte heeft van een borstwering.

Daardoor geven de grondkeringen de tennisbanen een zelden vertoonde monumentaliteit en duurzaamheid. Op de kop is de muur vervangen door treden van leisteen, die als tribune dienen.

Het eveneens in natuursteen opgetrokken paviljoen met de houten pergola naast de treden geven het geheel een uitzonderlijke status.

Door de lage ligging konden de banen in de winter onder water gezet worden om als schaatsbaan te dienen.

Hier kunt u een filmpje bekijken van de schaatsbaan in volle glorie, rond 1950. Het is een ‘wmv’ bestand dat bekeken kan worden met de mediaplayer.
Als u een langzame modem verbinding heeft kunt u het beste de versie in lagere kwaliteit bekijken:

Zonder overdrijving kan men stellen dat de tennisbanen een uitzonderlijke landschappelijke waarde hebben.

In 1954 start men met de aanleg van de grachten en wallen. Bij het grondverzet neemt men de tennisbanen en het zwembad mee. De verdiepte ligging en de keermuren van Nivelstein geven beschutting aan de tennisbanen en maken afrasteringen voor de opvang van ballen overbodig. De vijf tennisbanen zijn van een drainage voorzien. Deze mondt uit in een greppel die op haar beurt weer uitkomt in de vijftig cm lager gelegen gracht. De greppel staat ook in verbinding met de vijver, waarin het water uitmondt van een naburige beek. Omdat het waterpeil in de vijver hoger 25 cm hoger ligt dan de greppel, kunnen de tennisbanen op natuurlijke wijze onder water gezet worden.

Men overweegt tijdens de aanleg een onderhoudsarm speelveld aan te leggen. Officiële instanties adviseren echter gravel. Men bedenkt een methode om het gravel zelf te vermalen, zodat ook het bouwpuin verwerkt kan worden tot bodembedekker voor de paden.

In 1970 wordt het eigendom en beheer losgekoppeld van de school. Vanaf 1983 beheert de stichting st. Jozef het erfgoed, die de tennisbanen en het zwembad in erfpacht geeft aan de stichting Tennispark de Lichtenberg. Tot op de dag van vandaag zijn de tennisbanen in gebruik en worden goed onderhouden. Men heeft aan het uiteinde van de banen een clubgebouw met kantine geplaatst, dat helaas geen samenhang met de omgeving heeft. De banen zijn vernieuwd. De waterhuishouding is echter verstoord.