Stadion

Het stadion was een sportcomplex, dat in de bossen naast de IJzerenman lag.

Het bestond uit een voetbalveld, omringd door sintelbanen met een lengte van vierhonderd meter. Aan de langszijde van het veld was een hoge wal opgeworpen die als tribune dienst deed, met de bedoeling om er in een later stadium een echt bouwsel van te maken.

Momenteel wordt het complex gebruikt als nastuurcamping. Het vroegere voetbalveld is kampeerveld en is uitgegraven. Het doet in de winter dienst als schaatsbaan. De “tribune” is overwoekerd maar nog steeds manifest in de omgeving aanwezig.

De “tribune”

Het terrein ademt nog dezelfde rust, die leerlingen zich nog wel kunnen herinneren. Velen zullen nog wel eens terugdenken aan de bosloop als gevolg van de instructie aan het begin van een gymles: “ik verwacht jullie over pakweg tien minuten in het stadion!”