nominatie Erfgoedprijs 2014

In december wordt voor het eerst de Weerter Erfgoedprijs uitgereikt. Dit is een nieuwe prijs voor onroerend erfgoed zoals monumenten, cultuurlandschap en archeologie. Iedereen die wil, kan tot en met 7 november een nominatie voor het “mooiste monument” indienen. Het publiek kan van 14 november tot en met 12 december 2014 stemmen op de ingezonden nominaties. De winnaars worden eind december bekend gemaakt. De stichting Behoud de Lichtenberg heeft de Lichtenberg voorgedragen.

klik hier voor het stemformulier:

voorblad (1)

Lees verder nominatie Erfgoedprijs 2014

Bloosloos!

Simeon de Pilaarheilige

In de jaren 2012-2013 gaf een keur aan muzikanten uit Weert en de regio, op initiatief van het Weerter Mannenkoor, acte de presence in de Lichtenberg. Duizenden Weertenaren zaten op de zonovergoten trappen te genieten van de muzikale happening. Dit jaar echter was het er verontrustend stil. Aan de interesse van de culturele organisaties, vrijwilligers en het publiek heeft dat niet gelegen. De oorzaak moet gezocht worden in de eigendomsverhoudingen die drastisch veranderd zijn.

Het openluchttheater is eigendom van Provisus, voorheen de stichting Sint Jozef. Zij beheert het onroerend goed van het voormalige Bisschoppelijk College. Aangekocht met de opbrengst van het internaat èn met het ingehouden salaris en pensioen van de priesterleraren. De Lichtenberg is als zodanig een beladen erfenis, waarover Provisus moet waken.

Vanaf het begin werd duidelijk dat de culturele waarde niet meespeelt in de besluitvorming van Provisus. De Tranchée, een vergelijkbaar complex dat de school toebehoorde, werd verkocht aan een ontwikkelaar, die het met grote winst doorverkocht aan een exploitant van vakantieparken. Al snel was het oorspronkelijke complex niet meer te herkennen. Ook de manege van het college werd doorverkocht aan dezelfde ontwikkelaar, die er spring- en dressuurstal De IJzeren Man startte. Hetzelfde gebeurde met de Lichtenberg. De ontwikkelaar had het plan om op de plek een healthnesshotel te bouwen. Dit werd mede voorkomen door het ministeriële besluit in 2010 om aan de Lichtenberg de status van Rijksmonument te verlenen. Dat maakte de onderlinge verhoudingen er niet beter op. De toegang tot het complex werd verboden. In 2012 en 2013 was er sprake van toenadering en de gemeente kreeg toestemming om op beperkte schaal en op eigen risico enkele muzikale uitvoeringen te organiseren. De gemeente Weert mocht noodzakelijke reparaties verrichten om verder verval te voorkomen. In januari 2014 haakte de pachter echter door omstandigheden af.

Provisus trad daarna weer op als eigenaar en bepaalde direct de dagelijkse gang van zaken. De gemeente Weert probeerde voortgang te bewerkstelligen, maar de eigenaar was niet genegen het complex open te stellen. Boze tongen beweren dat zij de Lichtenberg willen gebruiken als wisselgeld voor andere belangen. Over de commerciële waarde kan men echter bedenkingen hebben omdat zakelijke activiteiten in een Rijksmonument alleen onder strikte voorwaarden mogelijk zijn.

In het verleden heeft Provisus uitgesproken dat zij het complex een zonnige toekomst als Rijksmonument toewenst. Intussen is wel gebleken dat zij zich niets gelegen laat liggen aan haar eigen culturele erfgoed. Blijkbaar tellen alleen zakelijke belangen. De toegang wordt weer ontzegd. Intussen glijdt de tijd voorbij en gaat het verval verder. Dat de gemeente Weert dan maar zelf het dak repareert, de poorten aanbrengt en de ramen wind- en waterdicht maakt, wekt bij de eigenaar geen enkele gêne op. Zo legt Provisus door passiviteit en gebrek aan historisch en cultureel besef de bijl aan de boom. Niets doen maakt schuldig. Ieder initiatief is welkom. De stichting behoud de Lichtenberg werkt al elf jaar aan een toekomst voor het complex. Nog eens zo’n periode en er valt niets meer te redden.