Stichting presenteert plannen voor de Lichtenberg

Stichting Behoud de Lichtenberg (SBL*) heeft, o.a. in het kader van haar 20-jarig jubileum, een notitie gepresenteerd met als titel “Op twee sporen naar een nieuwe toekomst’.** Bovendien is dit hét moment om na te denken over het vervolg; een restauratie zonder visie is immers niet verstandig.

De cascorestauratie van openluchttheater De Lichtenberg gaat binnenkort van start. Als vervolg hierop stelt Stichting Behoud de Lichtenberg zich nu alvast de vraag: Hoe verder? Een antwoord op deze vraag is verwoord in de notitie ‘Op twee sporen naar een nieuwe toekomst’.

Eerherstel

De Lichtenberg is een van de honderd Rijksmonumenten van de Wederopbouw. Het wordt geroemd om de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten. Een plek in Weert waar in het verleden volop is genoten van sport, muziek en cultuur. In de loop van de laatste decennia is het steeds meer in verval geraakt. Reden voor Stichting Behoud de Lichtenberg om op zoek te gaan naar nieuw elan. Het doel van de stichting is eerherstel voor de Lichtenberg zodat het met eigentijdse aanpassingen een waardevolle plek wordt voor volgende generaties.

Een geheel, twee sporen

Het park (afb. 1) is één samenhangend geheel van architectuur en natuur. De verschillende onderdelen vragen ook om een eigen aanpak. Er is immers verschil in investering, tijdspad, verwacht rendement en maatschappelijke inbreng. Daarom zou de herontwikkeling over twéé sporen geleid moeten worden.

Lees verder Stichting presenteert plannen voor de Lichtenberg

Op twee sporen naar een nieuwe toekomst voor De Lichtenberg

Inleiding

De restauratie van het openluchttheater moet de opmaat zijn voor een nieuwe toekomst van het parkcomplex De Lichtenberg. Want als het alleen bij het opknappen van de buitenkant blijft, dan is de restauratie feitelijk niet meer dan een kostbare investering in voortgaande leegstand en daarmee in verder verval.

Het parkcomplex krijgt alleen een toekomst als bezoekers en gebruikers bestaande en nieuwe voorzieningen levensvatbaar maken.

Nederland, Weert, 15 maart 2023. De Lichtenberg. Het openluchttheater. Foto: Mischa Keijser

Vele jaren van leegstand, verval maar ook van dromen en plannen hebben geleerd, dat het niet lukt de nieuwe toekomst in één alomvattende aanpak te realiseren. Het parkcomplex, hoezeer het ook een eenheid is die zo moet blijven, is te gevarieerd. Daarbij spelen te veel verschillende belangen een rol, en is het park door de beroerde onderhoudsstaat gebaat bij een gefaseerde investering. Verder is er nog een verschil in eigendomssituatie: grofweg de helft van het complex, met daarop de tennisbanen en het vroegere zwembadgebied met de petanque-vereniging als gebruiker, is tot 2025 in erfpacht uitgegeven.
Voor het andere deel, met het openluchttheater als centrum en grootste functie, het kunstcentrum en de reeds gerestaureerde kapel, geldt deze beperking niet.

Lees verder Op twee sporen naar een nieuwe toekomst voor De Lichtenberg