Op twee sporen naar een nieuwe toekomst voor De Lichtenberg

Stichting Behoud De Lichtenberg

Met deze notitie wil Stichting Behoud De Lichtenberg denkprocessen op gang brengen. Om niet bij voorbaat blokkades op te werpen naar de toekomst, heeft ze zichzelf géén taak toebedeeld. De Stichting wil wel graag meedenken en daarbij haar kennis van het gebied en de vele studies naar herontwikkelingsmogelijkheden ter beschikking stellen. Meedenken, helpen, zoeken, kritisch zijn, stimuleren, overtuigen, tekenen, schrijven, organiseren, rondleiden, overleggen en wat al niet meer als het zo uitkomt. Het ultieme resultaat zal zijn, dat de stichting zichzelf na twintig jaar eindelijk kan opheffen. Omdat De Lichtenberg is behouden. Daar ging het al die tijd om.