Stichting presenteert plannen voor de Lichtenberg

Stichting Behoud de Lichtenberg (SBL*) heeft, o.a. in het kader van haar 20-jarig jubileum, een notitie gepresenteerd met als titel “Op twee sporen naar een nieuwe toekomst’.** Bovendien is dit hét moment om na te denken over het vervolg; een restauratie zonder visie is immers niet verstandig.

De cascorestauratie van openluchttheater De Lichtenberg gaat binnenkort van start. Als vervolg hierop stelt Stichting Behoud de Lichtenberg zich nu alvast de vraag: Hoe verder? Een antwoord op deze vraag is verwoord in de notitie ‘Op twee sporen naar een nieuwe toekomst’.

Eerherstel

De Lichtenberg is een van de honderd Rijksmonumenten van de Wederopbouw. Het wordt geroemd om de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten. Een plek in Weert waar in het verleden volop is genoten van sport, muziek en cultuur. In de loop van de laatste decennia is het steeds meer in verval geraakt. Reden voor Stichting Behoud de Lichtenberg om op zoek te gaan naar nieuw elan. Het doel van de stichting is eerherstel voor de Lichtenberg zodat het met eigentijdse aanpassingen een waardevolle plek wordt voor volgende generaties.

Een geheel, twee sporen

Het park (afb. 1) is één samenhangend geheel van architectuur en natuur. De verschillende onderdelen vragen ook om een eigen aanpak. Er is immers verschil in investering, tijdspad, verwacht rendement en maatschappelijke inbreng. Daarom zou de herontwikkeling over twéé sporen geleid moeten worden.

1. Vogelvlucht en legenda

Openluchttheater

Het topstuk van het park is het openluchttheater (afb. 2). De 2200 plaatsen op de tribunes blijven zeker intact om een grote opvoering mogelijk te maken. In het voorstel van SBL wordt het theater tevens geschikt gemaakt voor een meer gevarieerd gebruik. De stichting richt de aandacht vooral op kleinschalige activiteiten in een ontspannen sfeer, waardoor het theater vaker ingezet kan worden. De opvoeringen zullen niet alleen vanuit de tribunes bekeken kunnen worden, maar ook in de intieme ruimte rond het podium.

2. openluchttheater divers

Tennisbanen

De tennisbanen, qua ligging uniek in Nederland, worden als vanouds gebruikt door T.C. Lichtenberg. De kantine is echter niet meer van deze tijd en contrasteert met het rijksmonument. Op termijn is er behoefte aan een vervangende ruimte (afb. 3).

3. Tennisbanen en paviljoen

Voormalig zwembad

Het terrein van het zwembad is er het ergst aan toe. Het is nu het domein van Petanque Club Weert. Het vroegere, nu provisorisch uitgebouwde instructeursverblijf fungeert als clublokaal. Een grote tent als overdekking van de banen, contrasteert eveneens met het rijksmonument. Het spreekt vanzelf dat ook hier een vervangende ruimte gewenst is. Indien schoongemaakt en opnieuw aangeplant, leent deze plek zich uitstekend voor gelegenheidsrecreatie door wandelaars, kinderen en ‘zonaanbidders’. In de gerenoveerde kleedhokjes van het voormalige zwembad komt een permanente foto-expositie over de geschiedenis van het Bisschoppelijk College en De Lichtenberg (afb. 4, 5 en 6).

4. Voormalig zwembad en petanque

5. Voormalig zwembad, kinderstrand , paviljoen

6. Pomphuis, badhokjes en expositie

Paviljoen

Wij pleiten voor één centraal gelegen, nieuw paviljoen dat in ieders behoefte voorziet en in de plaats komt van de kantine en de tent. Een licht en transparant gebouw, dat niet concurreert met het openluchttheater, maar wel voorziet in de behoefte aan gezelligheid, een kop koffie of regenschuilplaats van wandelaars, fietsers sporters en theaterbezoekers (afb. 7, 9).

7. Centraal gelegen paviljoen

Studio’s

Het cluster van paviljoen, theater en sportvoorzieningen moet de opzet worden voor diverse nieuwe exploitatiemogelijkheden. De toevoeging van enkele kortverblijf studio’s maken het tot een compleet pakket dat tot een extra impuls zal leiden voor een gezonde en gedifferentieerde exploitatie (afb. 8, 9).

8. kort verblijf studio’s
9. Vogelvlucht

* Stichting Behoud de Lichtenberg zet zich al 20 jaar in voor het behoud en de revitalisering van het rijksmonument De Lichtenberg te Weert. De stichting is géén eigenaar van het complex. 

** Het document ‘Op twee sporen naar een nieuwe toekomst’ is in het voorgaande journaalbericht te lezen