En een wonder geschiedde…

De al zo lang verlaten kapel stroomt weer vol licht! Alles krijgt weer inhoud: de kleuren buitelen over elkaar en zetten het interieur in vuur en vlam. De bomen van de Lichtenberg verbergen niet langer de schaamte van het verval, maar onthullen een juwelenkistje dat als een verloren schat opnieuw ontdekt gaat worden.

De gebrandschilderde ramen zijn teruggeplaatst en het wachten is op de montage van de originele deur. De natuurstenen trappen worden grondig gerepareerd en binnenkort is er ook elektriciteit. In afwachting van herbestemming wordt er onder leiding van de gemeente Weert hard gewerkt om het complex veilig te stellen voor herbestemming. Er is er al veel gebeurd. Niet alleen de kapel is in ere hersteld, ook de natuurstenen brug over de gracht is opnieuw gevoegd en ontbrekende stenen zijn teruggeplaatst. De muur en de poort van de entree krijgen een onderhoudsbeurt.

De brug, de poort en de kapel kunnen door de gemeente grondig aangepakt worden omdat dit gedeelte van de Lichtenberg haar eigendom is. Werkzaamheden aan het openluchttheater moeten helaas nog wachten omdat het theater nog valt onder Provisus, rentmeester van het toenmalige Bisschoppelijk College. Ondank positieve uitlatingen, lijken ontwikkelingen daar geblokkeerd te worden. Men zou een meer respectvolle houding jegens haar erfgoed mogen verwachten. Het is te prijzen dat de gemeente toch bereid is geld en energie te steken in het herstel. De daken worden binnenkort opnieuw gedekt en de ramen zijn gedicht.

Naast de inspanningen van de gemeente zetten intussen veel mensen zich in om de Lichtenberg te redden. Het Weerter Mannenkoor is daar een goed voorbeeld van. De uitvoeringen in het theater brengen al twee jaar veel publiek én deelnemers op de been. Maar ook minder opvallend en zeker zo gemotiveerd wordt er veel werk verzet. Zo werd het glas-in-lood voor de kapel gerealiseerd met behulp van de Mariabroederschap.

Hulde aan allen. Het resultaat is prachtig en geeft hoop voor de toekomst.