Organisatie

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting en is bevoegd tot het aangaan van verplichtingen.

Het bestuur bestaat uit vier leden.

De leden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden.