Water

In alle projecten van Nabben en Weegels speelt water een belangrijke rol. Dat is niet eenvoudig omdat de voormalige akkergronden op de plek van de campus en de Lichtenberg relatief hoog gelegen zijn. De Weerterbeek en de Tungelrooysebeek liggen ver verwijderd en vergen te grote ingrepen om voor aanvoer van water te zorgen. Nabben haalt het water daarom uit de Zuidwillemsvaart en waarschijnlijk ook nog wat kwelwater uit de naburige vennen. Er wordt een weldoordacht stelsel van grachten, beken en stuwen gegraven die het water in noord-oostelijke richting stuwen. Om hoogteverschillen te overwinnen verdiept men de tennisbanen zodat deze op het zelfde peil komen als het zwembad en de grachten. Desondanks is er nog een pomp nodig om het zwembad te vullen, de gravelbanen te besproeien en de grachten op peil te houden. Om over voldoende water te kunnen beschikken worden nog twee reservoirs aangelegd zoals het kleine en intussen verdwenen vennetje langs de IJzerenmanweg. Hierin ligt de laatste stuw van het traject. Van hieruit wordt het water via buizen naar het pomphuisje geleid waar een krachtige elektromotor een pomp aandrijft. Deze vult in 24 uur het gehele zwembad. Ook de grachten worden door dit stelsel op peil gehouden. Als het vriest, worden de banen enkele centimeters onder water gezet en tot schaatsbaan omgetoverd. Na dooi loopt het water door drainagebuizen de gracht weer in. Deze zorgen er tevens voor dat de banen na een periode van regen snel weer bespeelbaar zijn.
Het waterstelsel is aan herstel toe. De gemeente heeft toegezegd dat in het kader van herstel van de watergangen in het IJzerenmangebied nog in 2004 de grachten gezuiverd en de wateraanvoer hersteld worden.