School

Het Bisschoppelijk College is vanouds gevestigd in het centrum van Weert. Vanwege plaatsgebrek worden er al tijdens de oorlog plannen gemaakt voor een nieuw schoolgebouw. 

Stadsarchitect Froger, provisor Nabben en architect A. Boosten komen al snel tot het besluit dat een groot terrein buiten de bebouwde kom de beste condities biedt voor een moderne school met alle faciliteiten die daarbij horen.

In 1948 worden de eerste terreinen aan de Kazernelaan aangekocht. Hoewel schetsen van architect Alphons Boosten uitgaan van een kloostertype, wordt door toedoen van Nabben al snel gekozen voor een campus- model. In 1959 geeft de overheid goedkeuring voor nieuwbouw en start architect Th. Boosten met de planvorming. De bouw wordt in 1960 aanbesteed aan NV. Bouw- en Handelsonderneming Jos Demonte in Weert. De school wordt in 1962 in gebruik genomen en wordt zeer gewaardeerd. Hoewel het pendelen tussen oud- en nieuwbouw minder waardering oogst.

Oudbouw
Nieuwbouw

Intussen zijn er de vleugels twee en drie aan toegevoegd, verbonden door een loopbrug. De school is dan geheel uit de binnenstad van Weert verdwenen.

De vleugel van architect Th. Boosten heeft tot vandaag tot in de details een zeer moderne uitstraling.

De langgerekte vleugel met een buiging in het midden ligt als een boemerang vrij in de prachtige landschappelijke setting.

Men kijkt uit over de campus met de sportzalen met de door grote beuken geflankeerde Kazernelaan en de bossen.

De lokalen aan een zijde van een gang maken het gebouw zeer slank en transparant, omdat behalve de scheidingswanden tussen de lokalen alle andere wanden uit glaspuien zijn samengesteld. De draagconstructie is een betonskelet van drie lagen hoog. De begane grond werd oorspronkelijk in beslag genomen door de fietsenstalling, de studiezaal en facilitaire ruimten ten behoeve van opslag en installaties. In het midden is het gebouw gebogen. Daar bevindt zich de hoofdentree, het monumentale trappenhuis, de kantine, de lerarenkamers en de administratie.

Hoofdentree
Trappenhuis
De kantine

Vanaf het begin is het de bedoeling geweest de totale school met internaat op het terrein aan de Kazernelaan onder te brengen. Men schat dat het internaat de omvang van vijfhonderd leerlingen zal kunnen krijgen. Het is echter sindsdien alleen maar bergafwaarts gegaan. De twee vleugels die later zijn toegevoegd aan de school van Boosten, zijn voldoende om de totale school te herbergen. De architectuur kan echter niet meer in de schaduw staan van het oorspronkelijke gebouw.