Categoriearchief: Journaal

Gezocht: inspiratie!

Om de cultuurhistorische kennis op te frissen hebben we een bloemlezing van onze beelden op de site gezet. Deze beelden zijn ook getoond tijdens de raadsvergadering van 11 maart jl. Hiermee laten we zien dat er, ook met inachtneming van de culturele waardestelling, nog veel spannends en eigentijds mogelijk is. Met behoud van de oorspronkelijke uitgangspunten en respect voor het rijksmonument.

lichtenberg_waarderingskaart

Lees verder Gezocht: inspiratie!

Restauratie en aanvraag horecabestemming

Het is de afgelopen twee jaren erg rustig geweest. De beloften van een afspraak en betrokkenheid bij eventuele beslissingen zijn door HQ niet nagekomen. Er waren berichten Dat HQ wat betreft de Lichtenberg nog niet zover was en nog geen moeite deed om de door de Provincie beloofde restauratiesubsidie van €380.000 te verzilveren ondanks aandrang van de gemeente Weert. De ontwikkelingen rond het voormalige kazernegebied slokte blijkbaar meer aandacht op dan gedacht.

We kwamen echter bedrogen uit toen bleek dat HQ al 2 jaar ook met de Lichtenberg in stilte bezig was. Er bleken twee architectenbureau’s aangetrokken: een voor de restauratieplannen van het theater en de ander voor een ontwerp van een restaurant tegen de achterkant van het theatergebouw. We waren blij dat hierdoor op de valreep de subsidie veiliggesteld was. Wel hoopten we een meer geformaliseerde rol te krijgen in het overleg.

openluchttheater_bestekHet restaurantplan konden we minder waarderen. Niet omdat we tegen horeca op de Lichtenberg zijn. Ook wij hebben in onze zoektocht naar herbestemming horeca als een mogelijke financiële drager genoemd en zelfs inspirerende beelden ontwikkeld. echter de keuze van de plek was in regelrechte tegenstelling met kwaliteiten die in het cultuurhistorisch rapport van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg vastgelegd waren.

Lees verder Restauratie en aanvraag horecabestemming

De Lichtenberg in andere handen

Omdat de gemeente Weert geen mogelijkheden ziet om de restauratie ter hand te nemen en een toekomstperspectief te bieden, is besloten om de Lichtenberg, de Boosten sportzalen en de boerderij ‘de Helmonder’ van Provisus over te nemen en direct door te verkopen aan ­­­ stichting ‘Horne Quartier’.

Deze stichting is ook eigenaar van de voormalige van Horne kazerne en ziet kansen voor een gecombineerde exploitatie met respect voor de monumentale status van de Lichtenberg.

Met behulp van subsidie zal de restauratie van het theater opgepakt worden en het totale complex weer geschikt gemaakt worden voor onderwijsdoeleinden, cultuur en recreatie. Veel wordt er verwacht van de paardensport in de nabijheid, die de historische verankering van de Lichtenberg met de sport een extra boost kan geven.

lichtenberg
Onze stichting betreurt het standpunt van de gemeente Weert, maar realiseert zich dat het voortschrijdende verval tot haast dwingt. Als de Overheid de toekomst van het Rijksmonument op korte termijn niet kan waarborgen, dan moeten de kaarten op een particuliere partij gezet worden die wel kansen ziet en daarvoor de financiële middelen heeft.

De Gemeente Weert heeft bij monde van wethouder van Eersel beloofd dat tijdens de onderhandelingen voldoende garanties worden ingebouwd om het behoud van de bestaande kwaliteiten en toekomstige ontwikkelingen in de geest van het monument tijdens te waarborgen. Bij een eerste contact met de nieuwe eigenaar belooft HQ (Horne Quartier) onze stichting in de ontwikkelingen te betrekken en zal binnen korte termijn met ons afspraken maken.

nominatie Erfgoedprijs 2014

In december wordt voor het eerst de Weerter Erfgoedprijs uitgereikt. Dit is een nieuwe prijs voor onroerend erfgoed zoals monumenten, cultuurlandschap en archeologie. Iedereen die wil, kan tot en met 7 november een nominatie voor het “mooiste monument” indienen. Het publiek kan van 14 november tot en met 12 december 2014 stemmen op de ingezonden nominaties. De winnaars worden eind december bekend gemaakt. De stichting Behoud de Lichtenberg heeft de Lichtenberg voorgedragen.

klik hier voor het stemformulier:

voorblad (1)

Lees verder nominatie Erfgoedprijs 2014

En een wonder geschiedde…

De al zo lang verlaten kapel stroomt weer vol licht! Alles krijgt weer inhoud: de kleuren buitelen over elkaar en zetten het interieur in vuur en vlam. De bomen van de Lichtenberg verbergen niet langer de schaamte van het verval, maar onthullen een juwelenkistje dat als een verloren schat opnieuw ontdekt gaat worden.

De gebrandschilderde ramen zijn teruggeplaatst en het wachten is op de montage van de originele deur. De natuurstenen trappen worden grondig gerepareerd en binnenkort is er ook elektriciteit. In afwachting van herbestemming wordt er onder leiding van de gemeente Weert hard gewerkt om het complex veilig te stellen voor herbestemming. Er is er al veel gebeurd. Niet alleen de kapel is in ere hersteld, ook de natuurstenen brug over de gracht is opnieuw gevoegd en ontbrekende stenen zijn teruggeplaatst. De muur en de poort van de entree krijgen een onderhoudsbeurt.

De brug, de poort en de kapel kunnen door de gemeente grondig aangepakt worden omdat dit gedeelte van de Lichtenberg haar eigendom is. Werkzaamheden aan het openluchttheater moeten helaas nog wachten omdat het theater nog valt onder Provisus, rentmeester van het toenmalige Bisschoppelijk College. Ondank positieve uitlatingen, lijken ontwikkelingen daar geblokkeerd te worden. Men zou een meer respectvolle houding jegens haar erfgoed mogen verwachten. Het is te prijzen dat de gemeente toch bereid is geld en energie te steken in het herstel. De daken worden binnenkort opnieuw gedekt en de ramen zijn gedicht.

Naast de inspanningen van de gemeente zetten intussen veel mensen zich in om de Lichtenberg te redden. Het Weerter Mannenkoor is daar een goed voorbeeld van. De uitvoeringen in het theater brengen al twee jaar veel publiek én deelnemers op de been. Maar ook minder opvallend en zeker zo gemotiveerd wordt er veel werk verzet. Zo werd het glas-in-lood voor de kapel gerealiseerd met behulp van de Mariabroederschap.

Hulde aan allen. Het resultaat is prachtig en geeft hoop voor de toekomst.