Categoriearchief: Journaal

nominatie Erfgoedprijs 2014

In december wordt voor het eerst de Weerter Erfgoedprijs uitgereikt. Dit is een nieuwe prijs voor onroerend erfgoed zoals monumenten, cultuurlandschap en archeologie. Iedereen die wil, kan tot en met 7 november een nominatie voor het “mooiste monument” indienen. Het publiek kan van 14 november tot en met 12 december 2014 stemmen op de ingezonden nominaties. De winnaars worden eind december bekend gemaakt. De stichting Behoud de Lichtenberg heeft de Lichtenberg voorgedragen.

klik hier voor het stemformulier:

voorblad (1)

Lees verder nominatie Erfgoedprijs 2014

En een wonder geschiedde…

De al zo lang verlaten kapel stroomt weer vol licht! Alles krijgt weer inhoud: de kleuren buitelen over elkaar en zetten het interieur in vuur en vlam. De bomen van de Lichtenberg verbergen niet langer de schaamte van het verval, maar onthullen een juwelenkistje dat als een verloren schat opnieuw ontdekt gaat worden.

De gebrandschilderde ramen zijn teruggeplaatst en het wachten is op de montage van de originele deur. De natuurstenen trappen worden grondig gerepareerd en binnenkort is er ook elektriciteit. In afwachting van herbestemming wordt er onder leiding van de gemeente Weert hard gewerkt om het complex veilig te stellen voor herbestemming. Er is er al veel gebeurd. Niet alleen de kapel is in ere hersteld, ook de natuurstenen brug over de gracht is opnieuw gevoegd en ontbrekende stenen zijn teruggeplaatst. De muur en de poort van de entree krijgen een onderhoudsbeurt.

De brug, de poort en de kapel kunnen door de gemeente grondig aangepakt worden omdat dit gedeelte van de Lichtenberg haar eigendom is. Werkzaamheden aan het openluchttheater moeten helaas nog wachten omdat het theater nog valt onder Provisus, rentmeester van het toenmalige Bisschoppelijk College. Ondank positieve uitlatingen, lijken ontwikkelingen daar geblokkeerd te worden. Men zou een meer respectvolle houding jegens haar erfgoed mogen verwachten. Het is te prijzen dat de gemeente toch bereid is geld en energie te steken in het herstel. De daken worden binnenkort opnieuw gedekt en de ramen zijn gedicht.

Naast de inspanningen van de gemeente zetten intussen veel mensen zich in om de Lichtenberg te redden. Het Weerter Mannenkoor is daar een goed voorbeeld van. De uitvoeringen in het theater brengen al twee jaar veel publiek én deelnemers op de been. Maar ook minder opvallend en zeker zo gemotiveerd wordt er veel werk verzet. Zo werd het glas-in-lood voor de kapel gerealiseerd met behulp van de Mariabroederschap.

Hulde aan allen. Het resultaat is prachtig en geeft hoop voor de toekomst.

Foto’s van de Lichtenberg Experience 2013

Voor de tweede keer organiseerde het Weerter Mannenkoor een gratis inloopconcert in het openluchttheater “De Lichtenberg”.

Dit openluchtconcert vond plaats in het kader van de Nationale Monumentendag 2013. De gehele middag was het openlucht theater geopend voor belangstellenden. Met medewerking van een 10-tal koren en een dansgroep werd er op die middag een gevarieerd -vijf uur durend- programma gepresenteerd, van klassiek tot pop.

Tijdens de openstelling vond ook de verkiezing van het “Wieërterlând Lidje” plaats. Een professionele jury bestaande uit Rogier van Wegberg, Noël Seerden, Jo Janssen, Elsemieke Piepers en Rosanne Roelofsma had drie 3 liedjes genomineerd. Deze liedjes werden in De Lichtenberg gepresenteerd waarna het aanwezige publiek de gelegenheid had om te stemmen op een van de drie liedjes. Mét os in Wieërt!, met tekst van Tim Florack en muziek van de Dent Revival Bent kwam als de grote winnaar uit de bus.

In totaal brachten ruim 3000 mensen een bezoek aan de Lichtenberg.

Alle foto’s van de Lichtenberg Experience 2013 zijn te vinden op WeertDeGekste.nl.

Start restauratie Mariakapel en uitzending “Markante Monumenten” NTR, Ned 2

Restauratie Mariakapel Lichtenberg start

Reportage op landelijke tv

Woensdag 11 september is een belangrijke dag voor de Lichtenberg. Dan wordt namelijk een reportage over de Lichtenberg in Weert uitgezonden op Nederland 2. En op die dag start officieel de restauratie van de Mariakapel op het complex. Die kapel kan weer in oude luister worden hersteld door een bijzondere vondst en medewerking van verschillende partijen.

De Mariakapel op het complex de Lichtenberg

Op 20 augustus a.s. wordt de Lichtenberg gefilmd door de NTR voor de tv-serie Markante Monumenten. In de aanloop naar de Open Monumentendag wordt van elke provincie één monument belicht. De gemeente Weert is blij verrast dat de keus op de Lichtenberg is gevallen. In het filmpje wordt het monument geportretteerd en in zijn cultuurhistorische context geplaatst. Ook worden archieffoto’s van het Bisschoppelijk College gebruikt.
De uitzending is op 11 september op Nederland 2 van 16.10 tot 16.40 uur.

Start restauratie

De officiële start van de restauratie van de Mariakapel vindt plaats op 11 september om 13.00 uur. Ook wordt dan begonnen met de restauratie van de boogbrug aan de IJzerenmanweg nabij de Diesterbaan en de muur met poort. Het betreft alleen de delen van het complex die de gemeente Weert in eigendom heeft. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Coppes bv Bouw- en Restauratiebedrijf uit Valkenburg.
Belangrijkste werkzaamheden aan de kapel zijn:

  • herstel van natuurstenen gevels en trappen,
  • restaureren van de mozaïeken,
  • reconstructie van het glas-in-lood en,
  • restauratie van de lantaarn, inclusief bekroning met kruis.

Verder worden maatregelen getroffen tegen vandalisme. Zo wordt het glas-in-lood beschermd door een extra laag en wordt een kopie van het koperen kruis geplaatst in kunststof.

Hulp andere partijen

Bijzonder is dat de kapel weer in zijn oude luister kan worden hersteld door medewerking van diverse partijen. Stichting Provisus heeft het oorspronkelijke kruis geschonken.
Mevrouw Luys heeft de oorspronkelijke entreedeur beschikbaar gesteld. Deze deur is versierd met een prachtige beeltenis van Madonna met kind. De deur is na vandalisme in de gracht teruggevonden door haar man en weer opgeknapt.
Tot slot maakt Glasbedrijf Brabant de reconstructie van het glas-in-lood . De ramen zijn al in 1973 vernield en vervangen door traliewerk. Een oproep in de media heeft een kleurenfoto opgeleverd. Aan de hand van de glasresten en enkele zwart-wit foto’s uit het archief kan nu een betrouwbare reconstructie worden gemaakt.

Financiën

De restauratie wordt gesubsidieerd door het rijk en de provincie Limburg. Ook de gemeente Weert doet een flinke duit in het zakje. Voor de reconstructie zijn echter nog aanvullende middelen nodig. De Mariabroederschap heeft zich dit aangetrokken en zet zich in om deze middelen bij elkaar te brengen.
De gemeente Weert is alle betrokkenen zeer dankbaar.

Mogelijkheden voor gebruik

Na de restauratie wordt de kapel weer in gebruik genomen. Daarvoor zijn naast de oorspronkelijke functie als bidkapel diverse opties, zoals trouwlocatie, expositieruimte of als podium voor kleinschalige uitvoeringen.

Open Monumentendag Weert

Op 15 september tijdens de Open Monumentendag kunt u de voortgang van de restauratie en een proefpaneel van het glas-in-lood zien. In het openluchttheater is die dag tussen 12.30 uur en 18.00 uur de 2e Lichtenberg Experience. Het Weerter Mannenkoor organiseert een groot concert en de verkiezing van het “Wieërterlând lidje”.