Tagarchief: casco-restauratie

18-3-2024 HOOGTEVERSCHILLEN

Het indrukwekkende openluchttheater leunt tegen een kunstmatig opgeworpen berg. Om de berg zo hoog te krijgen als hij nu is, was veel zand nodig. Soberheid was troef in de naoorlogse wederopbouw. Men was zuinig met wat men had en niets werd verspild. Daarom werd zand gebruikt dat ergens anders op het terrein werd afgegraven. Dit is het principe van de ‘gesloten grondbalans’. Zo ontstonden de grachten, de verlaagde tennisbanen, het zwembad en de theaterbak. Tevens kwam ook een derde van de zitplaatsen onder het maaiveld te liggen.

Het hoogteverschil is vormgegeven door een helling, trap of natuurstenen muur. De gesloten grondbalans bepaalt in hoge mate het unieke profiel van de Lichtenberg. Zelfs de verdiepte tennisbanen worden hierdoor zo bijzonder.

Binnen de muren van het theater lijkt het verschil in hoogte groter dan erbuiten. De eenvoudige verklaring hiervoor is, dat er binnen het theater een groot gedeelte verdiept ligt.  De voorste tribunes en het toneel liggen onder het maaiveld. Berg + kuil = dubbel hoogteverschil! Dat verklaart het wow-effect als je door de poort naar binnenstapt!

Toch brengt het hoogteverschil ook risico’s met zich mee. De theaterberg is ‘geroerde’ zandgrond die de neiging heeft af te schuiven als de helling te steil is. Uit overlevering weten we dat architect Weegels hier tijdens bouwvergaderingen al op gewezen heeft. Helaas heeft dat niet tot de nodige aanpassingen geleid. Wel werd de toen al aanwezige scheurvorming gemonitord. Er werd een verbinding aangebracht tussen twee funderingen om de muren bij elkaar te houden. Na 65 jaar verval is de scheurvorming in de muren toch aanzienlijk geworden.

Constructeurs en geologen hebben onlangs geadviseerd alsnog de helling van de berg af te zwakken. In de cascorestauratie worden betonnen keerelementen aan de voet van de berg aangebracht, waardoor de helling kan afnemen. Het gevolg is wel dat de bomen, vooral aan de voet van de berg, met hun wortels dieper in de grond komen. Intussen heeft onderzoek aangetoond dat verschillende bomen in slechte staat zijn. Ze ondermijnen de muren, vallen om bij storm en zijn een gevaar voor de veiligheid tijdens de werkzaamheden. In onderling overleg is er een plan opgesteld voor nieuwe beplanting. We houden jullie op de hoogte!

29-2-2024 Feestelijke start casco-restauratie openluchttheater De Lichtenberg

Het heeft jaren geduurd maar donderdagmiddag, 29 februari, kon Roger de Rouw namens eigenaar en ontwikkelaar Horne Quartier (HQ) tijdens een feestelijke bijeenkomst het startsein geven voor de renovatie van het imposante rijksmonument openluchttheater De Lichtenberg.

Onder de 50 genodigden in het Lichtenbergpark waren o.a. tal van politici, ambtenaren van de Gemeente Weert en de provincie Limburg, naaste buren, architecten, het bestuur van Stichting Behoud de Lichtenberg en een delegatie van de Weerter stadsgidsen.

De kersverse wethouder van Weert, dr. Thomas van Gemert, mocht het uiteindelijke startschot geven door het onthullen van een plaquette met de tekst„Laat dit monument dienen als een plek van verbeelding, inspiratie en verbondenheid voor generaties”. De plaquette was bevestigd op een van de keermuren die gebruikt gaat worden om de erosie van de hoge zandberg tegen te gaan. Van Gemert benadrukte in zijn speech ‘dat de gemeente trots is op De Lichtenberg. Een rijksmonument met niet alleen regionale allure maar zeker ook nationaal en zelfs internationaal.

Namens Satijn Architecten gaf Harald Janssen een korte toelichting op de komende werkzaamheden, De renovatie wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf Teng Wijen B.V.

Roger de Rouw bracht samen met de aanwezigen een toost uit op de start van de casco-restauratie en deelde tot slot mee dat ‘HQ meezoekt naar gebruiksmogelijkheden voor het gebied en De Lichtenberg en het theater wil overdragen aan mensen met hart voor monumenten, zodat we de zekerheid hebben dat de renovatie niet voor niets is geweest. We willen na deze klus het openluchttheater dus teruggeven aan de Weerter samenleving’.