Op twee sporen naar een nieuwe toekomst voor De Lichtenberg

Grootschalig gebruik openluchttheater

Openluchttheater

  • Het openluchttheater is uniek en van grote waarde vanwege haar architectuur en als representant van de Wederopbouwperiode. Het is het hart van het complex.
  • Het openluchttheater is voor niets anders geschikt dan openluchttheater te zijn en te blijven en dankzij zijn rijksmonumentale status ook niet voor iets anders geschikt te maken.
  • Het openluchttheater zal op zichzelf nooit een rendabele investering zijn, noch in zijn herstel, noch in zijn exploitatie. Het theater zal altijd geld kosten en op zijn best in zijn programmering quitte spelen.

Wie zich daar niet in wil schikken ontkent niet alleen de werkelijkheid van dit monument en de cultuurwereld, maar is ook bezig de toekomst van het openluchttheater voor zich uit te schuiven.

Investeringen

Het terugbrengen van de theaterfunctie in het openluchttheater zal veel geld kosten met weinig financieel rendement.
Na de gedeeltelijke cascorestauratie in de eerste fase is er een vervolgrestauratie nodig, die financieel en technisch groter zal blijken dan de gedeeltelijke casco-aanpak. (Bijlage 1: restauratie openluchttheater)

Het toneelgebouw zal vanbinnen totaal moeten worden opgeknapt (inclusief de mozaïekvloeren en andere artistiek hoogwaardige binnenafwerkingen). Het gebouw zal ook totaal nieuwe installaties moeten krijgen: elektra, verwarming, water, riolering etc. Voor het theatergebruik zal er een nieuw podium moeten worden gebouwd en zal de publiekstribune nieuwe banken, leuningen en barriers moeten krijgen. Verder is er een geheel nieuwe theater-infrastructuur nodig van kabelwegen, transportroutes en bevestigingsmogelijkheden. Voor de publieksontvangst moeten er toiletvoorzieningen, pauzehoreca en faciliteiten voor mindervaliden komen.

Ook behoeven de gehele entreesituatie en de looproute van ingang tot theater een grote opknapbeurt om de bezoekers veilig te kunnen ontvangen. Daarnaast zullen de noodzakelijke parkeervoorzieningen moeten worden aangelegd, zoals aangegeven in het rapport ‘Onderzoek verkeer en parkeren Horne Kwartier Weert’ d.d. augustus 2022.
Het zijn allemaal noodzakelijke vereisten, die in de Nederlandse theaterpraktijk tot het standaardpakket van de gebouweigenaar horen.

In de huidige omstandigheden is het de vraag of de eigenaar deze aanzienlijke investeringen zal gaan doen. De gemeente heeft bij herhaling (te beginnen bij de verkoop in 2017) laten weten voor zichzelf geen investeringsrol in de toekomst van het openluchttheater te zien.
Daarom zal de materiële toekomst van het theater op een andere manier moeten worden gerealiseerd. Het is niet te verwachten dat in het parkcomplex zelf een zodanig verdienmodel kan worden opgetuigd, dat het de middelen kan genereren voor een grote investering in het verder restaureren en gebruiksklaar maken van het theater. Nog afgezien van het feit, dat het terrein daarvoor de komende jaren niet beschikbaar is.

Restauratieplan

Het spreekt voor zichzelf dat er een gedegen restauratieplan wordt gemaakt voor de afbouw en ingebruikneming van het theaterdeel, inclusief een uitwerking van de noodzakelijke theatertechnische voorzieningen (voor een indicatie van de werkzaamheden zie bijlage 1). Het plan is nodig om een betrouwbaar inzicht te krijgen in de hoogte van de noodzakelijke investeringen. Daaruit volgt ook het inzicht wat er jaarlijks nodig zal zijn om het theater in een goede staat van onderhoud te houden. Zo’n plan met bijbehorende begroting is nog niet eerder gemaakt.

Betrokkenheid

De Lichtenberg is in de jaren vijftig mede tot stand gekomen door royale bijdragen van bedrijven, industriëlen en kunstliefhebbers. Meestal ouders of verwanten van leerlingen van de school. In deze traditie zou een financieel beroep passen op bedrijven en industriëlen, bemiddelde oud-leerlingen wellicht, die met een groot gebaar iets willen teruggeven aan de omgeving waar ze zijn opgeleid. Of mogelijk met de intentie om een eenmalige bijdrage te willen leveren om een uniek monument aan de stad Weert terug te geven en zo de bewoners ’s zomers te laten genieten van evenementen. Ze zullen er, behalve misschien vrij entree, niets voor terugkrijgen maar natuurlijk wel een herrezen theater. Juridische borging is wel noodzakelijk om er zeker van te zijn dat hun bijdragen lang renderen en niet in verkeerde handen vallen.

Veel Weertenaren voelen zich betrokken bij De Lichtenberg. Dat blijkt onder andere uit de positieve reacties op onze facebookberichten. Maar ook tijdens diverse evenementen in het verleden zoals Bospop en de Lichtenberg Experience, is al gebleken dat veel inwoners zich graag en op vele manieren verdienstelijk willen maken als vrijwilliger. Ook zij zullen er niets voor terugkrijgen, behalve veel voldoening van hun werk en een mooie beloning in de vorm van blije gezichten van theaterbezoekers.