Petrus Johannes Antonius Moors

P.J.A.Moors Petrus Johannes Antonius Moors wordt in 1906 in Weert geboren in een gezin met zeven kinderen, waarvan vier kinderen priester worden. Hij volgt zijn middelbare schoolopleiding op het Bisschoppelijk College en studeert daarna filosofie in Rolduc, en theologie aan het Groot- Seminarie in Roermond. In 1930 wordt hij priester gewijd en benoemd tot leraar aan het Bisschoppelijk college. Intussen studeert hij M.O. handelswetenschappen aan de Katholieke leergangen in Tilburg, waarvoor hij in 1935 slaagt. In 1937 wordt hij prefect van de externen en in 1941 provisor. In 1942 volgt zijn benoeming tot directeur. Moors is niet alleen een bescheiden en innemend mens, maar ook een goed bestuurder. Dat heeft hij nodig als Nabben provisor wordt. Samen geven zij vorm aan hun moderne visie op onderwijs zonder de traditie te vergeten. Zijn rustige, zakelijke en efficiënte stijl geeft een goed tegenwicht aan de impulsieve en ambitieuze Nabben. In 1957 wordt Moors benoemd tot president van het Klein- seminarie in Rolduc, en in 1959 tot Bisschop gewijd. Tijdens deze periode bewaart hij afstand tot de ontwikkelingen op het College. Maar als hij toch betrokken wordt, spaart hij Nabben zonder Coenen tegen het hoofd te stoten. In 1970 treedt hij af vanwege gezondheidsklachten, en wordt opgevolgd door Gijsen. Moors is teleurgesteld. In 1972 wordt hij geïnstalleerd als pastoor van Geysteren. Hij overlijdt in 1980.