Boek: De oude kaart van Nederland: Leegstand en herbestemming

Atelier Rijksbouwmeester  Den Haag 2008. ISBN 978-90-78831-02-0  Dit boek werd financieel mogelijk gemaakt door Ministerie VROM en Ministerie

http://www.oudekaartnederland.nl/Pub/OudekaartNL.pdf