Start restauratie Mariakapel en uitzending “Markante Monumenten” NTR, Ned 2

Restauratie Mariakapel Lichtenberg start

Reportage op landelijke tv

Woensdag 11 september is een belangrijke dag voor de Lichtenberg. Dan wordt namelijk een reportage over de Lichtenberg in Weert uitgezonden op Nederland 2. En op die dag start officieel de restauratie van de Mariakapel op het complex. Die kapel kan weer in oude luister worden hersteld door een bijzondere vondst en medewerking van verschillende partijen.

De Mariakapel op het complex de Lichtenberg

Op 20 augustus a.s. wordt de Lichtenberg gefilmd door de NTR voor de tv-serie Markante Monumenten. In de aanloop naar de Open Monumentendag wordt van elke provincie één monument belicht. De gemeente Weert is blij verrast dat de keus op de Lichtenberg is gevallen. In het filmpje wordt het monument geportretteerd en in zijn cultuurhistorische context geplaatst. Ook worden archieffoto’s van het Bisschoppelijk College gebruikt.
De uitzending is op 11 september op Nederland 2 van 16.10 tot 16.40 uur.

Start restauratie

De officiële start van de restauratie van de Mariakapel vindt plaats op 11 september om 13.00 uur. Ook wordt dan begonnen met de restauratie van de boogbrug aan de IJzerenmanweg nabij de Diesterbaan en de muur met poort. Het betreft alleen de delen van het complex die de gemeente Weert in eigendom heeft. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Coppes bv Bouw- en Restauratiebedrijf uit Valkenburg.
Belangrijkste werkzaamheden aan de kapel zijn:

  • herstel van natuurstenen gevels en trappen,
  • restaureren van de mozaïeken,
  • reconstructie van het glas-in-lood en,
  • restauratie van de lantaarn, inclusief bekroning met kruis.

Verder worden maatregelen getroffen tegen vandalisme. Zo wordt het glas-in-lood beschermd door een extra laag en wordt een kopie van het koperen kruis geplaatst in kunststof.

Hulp andere partijen

Bijzonder is dat de kapel weer in zijn oude luister kan worden hersteld door medewerking van diverse partijen. Stichting Provisus heeft het oorspronkelijke kruis geschonken.
Mevrouw Luys heeft de oorspronkelijke entreedeur beschikbaar gesteld. Deze deur is versierd met een prachtige beeltenis van Madonna met kind. De deur is na vandalisme in de gracht teruggevonden door haar man en weer opgeknapt.
Tot slot maakt Glasbedrijf Brabant de reconstructie van het glas-in-lood . De ramen zijn al in 1973 vernield en vervangen door traliewerk. Een oproep in de media heeft een kleurenfoto opgeleverd. Aan de hand van de glasresten en enkele zwart-wit foto’s uit het archief kan nu een betrouwbare reconstructie worden gemaakt.

Financiën

De restauratie wordt gesubsidieerd door het rijk en de provincie Limburg. Ook de gemeente Weert doet een flinke duit in het zakje. Voor de reconstructie zijn echter nog aanvullende middelen nodig. De Mariabroederschap heeft zich dit aangetrokken en zet zich in om deze middelen bij elkaar te brengen.
De gemeente Weert is alle betrokkenen zeer dankbaar.

Mogelijkheden voor gebruik

Na de restauratie wordt de kapel weer in gebruik genomen. Daarvoor zijn naast de oorspronkelijke functie als bidkapel diverse opties, zoals trouwlocatie, expositieruimte of als podium voor kleinschalige uitvoeringen.

Open Monumentendag Weert

Op 15 september tijdens de Open Monumentendag kunt u de voortgang van de restauratie en een proefpaneel van het glas-in-lood zien. In het openluchttheater is die dag tussen 12.30 uur en 18.00 uur de 2e Lichtenberg Experience. Het Weerter Mannenkoor organiseert een groot concert en de verkiezing van het “Wieërterlând lidje”.