15-03-2024 Vier extra voorstellingen filmdocumentaire over Bisschoppelijk College en De Lichtenberg

Vanwege de enorme belangstelling heeft Gotcha Cinema, in overleg met Stadsgidsen Weert en Stichting Behoud de Lichtenberg, vier extra voorstellingen vastgelegd.

Naast de première op 12 april (uitverkocht) wordt de film ook vertoond op:

  • zondag 14 april om 16.15 uur,
  • woensdag 17 april om 20.15 uur.
  • donderdag 18 april om 20.15 uur
  • en zondag 21 april om 16.15 uur.

Over de film

Stadgidsen Weert en Stichting Behoud de Lichtenberg hebben in coproductie een filmdocumentaire gemaakt met als titel ‘BC de Campus…tussen droom en werkelijkheid’.

De film is mede tot stand gekomen door financiële ondersteuning van Provisus St. Jozef.

Het idee en scenario zijn van stadsgids Harrie Mennen en de film is geproduceerd door Jo van Geneijgen, bekend van de films over o.a. de Wertha Brouwerij en ‘Leuken, in vroeger jaren’.

De filmdocumentaire van bijna 50 minuten uur gaat op 12 april in première in Gotcha Cinema. 

Kaartjes à € 7,50 zijn te bestellen via www.gotcha-weert.nl of telefonisch 0495-532002. 

Trailer

Deze documentaire gaat over de geschiedenis van het Bisschoppelijk College, een van de oudste middelbare scholen van Nederland.  De film biedt een blik op de locaties, het vroegere schoolleven, de architectuur en het veranderende inzicht in wat er in de naoorlogse periode belangrijk werd geacht voor de opgroeiende jeugd. 

Zie ook trailer ‘BC de Campus…tussen droom en werkelijkheid’: https://youtu.be/9wbr6p63dCg?si=jbW6DS3mkplaM5VY

Informatie:

www.gotchaweert.nl

Website:   www.stadsgidsenweert.nl; www.behouddelichtenberg.nl;   

  Facebook: https://www.facebook.com/stadsgidsenweert/

https://www.facebook.com/behouddelichtenberg/


Stadsgidsen

Voor de stadsgidsen is de film een introductie voor de in 2023 ontwikkelde wandeling over Rijksmonument De Lichtenberg en haar omgeving. Om ook te laten zien wat er niet meer is maar wel past bij het verhaal van de wandeling.

Parel van het uitbreidingsplan was zonder twijfel het kolossale openluchttheater van architect Pierre Weegels. En dát onderdeel plus de gerestaureerde Mariakapel, de prachtig gelegen tennisbanen en de Boostenzalen van architect Theo Boosten staan nog wél overeind. Ook is er aandacht voor de toegepaste kunst van tekenleraar en kunstenaar Harrie Martens zoals het sgraffito, het grootste van West-Europa…

Eerder verschenen, als introductie op de wandelingen van de Stadsgidsen al een klankbeeld over de Van Horne wandeling (2018); twee jaar later gevolgd door Weert Wordt Wakker met als thema de industriële ontwikkeling van Weert.


Stichting Behoud de Lichtenberg

Voor Stichting Behoud de Lichtenberg ligt de aandacht, naast het vertellen van de historie, vooral op het derde deel van de documentaire, waarin het wederopbouw monument De Lichtenberg aan bod komt. Het complex voor sport, recreatie en cultuur voor de leerlingen van de school, bij de ‘Nieuwbouw’ aan de Nelissenhofweg. We zien hoe de school -naar Amerikaans voorbeeld – een campus moest worden met alle faciliteiten voor de leerlingen.

Daarnaast laten de gebouwen overal de invloed zien van de modernistische architectuur uit de jaren vijftig.

Verhaal

De film vertelt het verhaal aan de hand van unieke foto’s, filmfragmenten en interviews bijvoorbeeld met oud-leerlingen en medeoprichter van Stichting Behoud de Lichtenberg, Rob Langeslag. Maar ook met Peter Verkennis. Hij bracht Bospop tussen 1985 en 1993 met veel succes naar het openluchttheater. Ook leraren komen voorbij zoals priester-econoom Jules Nabben en docente Margriet Bienemann.

Al met al schetst de film een prachtig tijdsbeeld van de voorbije jaren.

Actueel

Op het ogenblik is er volop discussie over de vraag: wat moet er met de Lichtenberg gebeuren? 

De film geeft daar geen uitsluitsel over, maar doet wel een aantal suggesties toegelicht met art impressions van Stichting Behoud de Lichtenberg. 

Hoe nu verder? Díe vraag maakt deze film over het verleden zo actueel. Daarnaast is het natuurlijk een feest van herkenning voor oud-leerlingen en personeel; het weerzien met hún oude school en docenten gekleurd met anekdotes uit die tijd.