Kunstenaar en monumentalist Harrie Martens overleden

Kunstenaar en monumentalist Harrie Martens is op 3 juli 2010 overleden. Harrie behoorde tot het team dat in de jaren vijftig en zestig het recreatiecomplex de Lichtenberg ontwierp.

Als tekenleraar en inspirator van de vrije-expressieclub van het Bisschoppelijk College realiseerde hij, samen met de leerlingen, kunstwerken in o.a. de school, de Tranchee en de Lichtenberg. Menig oud-leerling zal zich zijn covers van de jaarboeken nog herinneren.

Deze betonreliëfs, mozaïeken, sgraffiti en baksteencomposities sieren nog steeds de gebouwen. De kwaliteit van zijn werk op de Lichtenberg is medebepalend geweest voor de aanvraag tot rijksmonument.

Harrie Martens heeft ons met raad en daad ondersteund en we zijn hem daarvoor zeer dankbaar. Hopelijk zullen onze inspanningen eens leiden tot een eerbetoon aan zijn persoon en zijn nagelaten oeuvre.