Expositie in de Boosten sportzalen

De Weerter kunstenaars Mathilde Pil en Jac Vreeke hebben van 16 t/m 24 oktober een expositie gehouden. Met steun van de gemeente Weert, het Bisschoppelijk College, het Kunstcentrum en de stichting Behoud de Lichtenberg werd een sportzaal van het Bisschoppelijk college hiervoor ingericht. Sinds enige tijd is het gebouw eigendom van de gemeente Weert.

De sportzalen van architect Theo Boosten zijn onderdeel van de onderwijs campus en in 2006 op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Zij komen vrij als het Bisschoppelijk College van de Kazernelaan verhuist naar de nieuwe locatie aan de randweg. De expositie staat in het licht van een onderzoek naar hergebruik voor kunst- en cultuuruitingen.