Vakjury bekroont Mariakapel met Erfgoedprijs 2015

Weert is trots op haar historie en erfgoed. Vorig jaar, toen Weert 600 jaar stad vierde, werd de eerste Weerter Erfgoedprijs uitgereikt. Op 19 december 2014 ontving de Moeselkapel de Publieksprijs als ‘Mooiste Monument van Weert’. De Paterskerk werd door de deskundige jury bekroond met de Erfgoedprijs. Dit jaar is het thema ‘Beste restauratie’ en zijn 12 nominaties ingediend.IMG_2373 a

Het doel van de Weerter Erfgoedprijs is Weertenaren aan het denken zetten over (het belang van) het erfgoed. Hiermee wordt aandacht gegenereerd voor monumenten en waardering uitgesproken voor initiatieven die de monumenten ten goede komen. Dit is ook meteen de prijs zelf: publiciteit. Zo komen de prijswinnaars prominent op de Facebookpagina Erfgoed in Weert.

De voormalige kapel, ontworpen door architect Pierre Weegels, is een kunstwerk op zichzelf. De kapel maakt een wezenlijk onderdeel uit van het gehele gebied rondom openlucht-theater de Lichtenberg. Een (modern) rijksmonument. Hopelijk is deze restauratie het begin van een totale restauratie en hergebruik van de Lichtenberg. Na het noodherstel van het dak zijn in 2014 de mozaïeken gerestaureerd. Ook werd de lantaarn hersteld inclusief de bekroning met kruis en werd de deur met Mariasilhouet (een replica) teruggebracht. Bovendien is het glas-in-lood gereconstrueerd en zijn de gevels en de trappen hersteld. Het glas-in-lood is hersteld op basis van een kleurenfoto uit de jaren zestig. Deze foto is ingezonden na een oproep in Dagblad De Limburger. Op de foto was de complete verdeling van de glas-in-lood ramen te zien. Daarnaast is er onderzoek gedaan en zijn er glasresten en aanhechtingen van de loodstrips gevonden. Dit samen vormde de basis om de glas-in-lood ramen waarheidsgetrouw te herstellen.

De restauratie van deze kapel, die eigendom is van de gemeente Weert, ontving een aanzienlijke subsidie van de provincie Limburg en onderhoudssubsidie van het rijk.

De restauratie van deze kapel is zeer zorgvuldig voorbereid en technisch goed uitgevoerd. Naast herstel van de betonconstructie en natuursteenwerk maken de volgende onderdelen het verschil. Er is nauwkeurig onderzoek gedaan naar het oorspronkelijke ontwerp van de verloren gegane glas-in-loodramen. Deze zijn met veel vakmanschap en met de oorspronkelijke glassoorten terug gebracht. Van de oorspronkelijke deur – die na verdwijning in de jaren ’70 is opgespoord – is vanwege de museale waarde een replica gemaakt en deze is teruggeplaatst. Hetzelfde geldt voor .de bekroning met kruis. Het totaal heeft zo weer zijn oorspronkelijke verschijningsvorm teruggekregen. Complimenten voor alle betrokken partijen. Een structureel gebruik zou het geheel vervolmaken. Wellicht kan dit onderdeel uitmaken van een totaalplan voor de Lichtenberg. De jury hoopt dat het openluchttheater met dezelfde zorgvuldigheid gerestaureerd kan worden.

Bron: juryrapport

oorkonde erfgoedprijs 2015