Reactie Ontwerp-gebiedsvisie Horne Kwartier gereed

Stichting Behoud de Lichtenberg heeft haar zienswijze op de Ontwerp- Gebiedsvisie verstuurd naar het college van B & W.

Een link naar deze zienswijze vindt u hier

Als u het met ons eens bent, kunt u onze visie steunen door zelf ook een zienswijze aan de gemeente te sturen (vóór 13 april a.s.).

Daarvoor kunt u deze brief gebruiken.

Samenvatting en conclusies

1.            De Ontwerp-Gebiedsvisie heeft geen visie over de Lichtenberg.

2.            De Ontwerp-Gebiedsvisie kan en mag niet de basis zijn voor de voorgenomen voortzetting van de  samenwerking tussen de gemeente en de gebiedsontwikkelaar over de Lichtenberg.

3.            Integendeel: de Ontwerp-Gebiedsvisie moet voor de gemeente aanleiding zijn de samenwerking met de gebiedsontwikkelaar voor wat betreft de Lichtenberg te beëindigen.

4.            De Lichtenberg is bij de huidige eigenaar in verkeerde handen.

5.            Om het rijksmonumentale complex de Lichtenberg van de ondergang te redden en het een nieuwe toekomst te geven moet de gemeente de regie over het gebied naar zich toe trekken.

6.            Voor een behouden toekomst van de Lichtenberg zijn nieuwe aanvullende functies voor het complex nodig, bij voorkeur op het gebied van de vrijetijdsbesteding (“leisure”). Die kunnen een uniek top-surplus geven bovenop de bestaande toeristische voorzieningen in de gemeente.