Categoriearchief: Geen categorie

Nieuwe kansen!

Tijdens een voorlichtingsavond voor de bewoners van Weert-West toonde de gemeente haar structuurvisie over het gebied tussen de IJzeren Man en de Ringbaan-West. Die was hard nodig, omdat door de verhuizing van het College, de KMS en het wegvallen van de Springstal Gordijn als gebruiker van de manege, gebouwen en terreinen hun functie hadden verloren. De presentatie maakte duidelijk dat de dreigende impasse tot een waterval aan initiatieven had geleid, die veel synergie kan gaan opleveren. Zeker voor de Lichtenberg!

Voor geïnteresseerden in de complete structuurvisie verwijzen wij naar de site www.weert.nl onder: Weert-West-03, informatieavond 11-01-2016. Op deze site zal volstaan worden met enkele beelden die ontleend uit de presentatie van de gemeente Weert.

Kort samengevat ontstaat er een gebied tussen de IJzeren Man en Ringbaan-West met grote landschappelijke kwaliteiten en ontsloten als wandelgebied ( park).  Het herbergt een hippisch centrum met het accent op topsport en opleiding en beslaat het gebied van de huidige manege en het voormalige terrein van het College. De voormalige gymzalen van het College zouden een functie kunnen krijgen in het opleidingscentrum. De Lichtenberg  blijft ongewijzigd en zal zodanig worden hersteld  dat een exploitatie zonder opgeschroefde commerciële doelen mogelijk wordt. “De Lichtenberg blijft van de Weertenaren.” Het eigendom gaat van Provisus over naar de gemeente. De voormalige KMS blijft volgens afspraak vijf jaar AZC maar zal daarna opgenomen worden in een “campus” ( HQ = Horne Quartier). Hekken gaan verdwijnen, maar de Lichtenberg behoudt zijn grachten en wallen.

De opname van de  Lichtenberg in een levensvatbaar totaalplan van de gemeente Weert, ondernemingen en maatschappelijke organisaties, verhoogt de overlevingskansen van dit Rijksmonument aanzienlijk. Door de landschappelijke component van het plan ontstaat er een natuurlijke symbiose met het grenspark Kempen-Broek. Het garandeert dat de Lichtenberg zijn oorspronkelijke ambiance behoudt.

Weert-West - 03 Presentatie informatieavond 11-01-2016
Weert-West – 03 Presentatie informatieavond 11-01-2016

Welkom 2016!


Op de valreep van 2015 trok de Lichtenberg nog de publieke aandacht: de Mariakapel kreeg door een vakjury de eerste prijs als beste restauratieproject onder de cultuurhistorische monumenten.

Als hommage besloot de Stichting Behoud de Lichtenberg om tijdens de Kerstdagen in de kapel muziek te laten klinken en de ‘s avonds het licht te laten branden. De feeërieke  sfeer tussen de bomen zal menige wandelaar verrast hebben en in kerstsfeer hebben gebracht. Voor iedereen die het gemist heeft plaatsen wij een klein beeld- en geluidsmoment om het even mee te beleven.

2016 belooft voor de Lichtenberg een jaar te worden van verandering. De naburige KMS heeft met de komst van de asielzoekers veel in gang gezet. Nieuwe plannen voor hergebruik, de Nelissenhofweg weer hersteld, ideeën vanuit de omringende wijken , macro – visies, bestemmingplannen! De Lichtenberg is niet meer een wegterend complex verscholen in de bossen, maar voegt zich in de flow van de nieuwe tijd. Wat zal het worden? De samenleving is aan zet om een nieuw en positief kader te scheppen voor de hele gebied van en rond de Lichtenberg. Voor het complex leidt het aanhouden van de huidige situatie onvermijdelijk tot de ondergang en is iedere verandering verandering een nieuwe kans. Welkom 2016!

 

 

Vakjury bekroont Mariakapel met Erfgoedprijs 2015

Weert is trots op haar historie en erfgoed. Vorig jaar, toen Weert 600 jaar stad vierde, werd de eerste Weerter Erfgoedprijs uitgereikt. Op 19 december 2014 ontving de Moeselkapel de Publieksprijs als ‘Mooiste Monument van Weert’. De Paterskerk werd door de deskundige jury bekroond met de Erfgoedprijs. Dit jaar is het thema ‘Beste restauratie’ en zijn 12 nominaties ingediend. Lees verder Vakjury bekroont Mariakapel met Erfgoedprijs 2015

Lichtenberg Experience 2015

Foto720-XYYBIGQS_cropped

 

 

bron: www.weertermannenkoor.nl

Op zondagmiddag 13 september is het openluchttheater De Lichtenberg in Weert opnieuw het toneel van een muzikale en culturele manifestatie. Tijdens deze open monumentendag wordt door het Weerter Mannenkoor de Lichtenberg Experience 2015 gehouden. Deelnemers delen samen met het publiek hun passie met muziek, dans en dit stukje historisch erfgoed. Het Openluchttheater De Lichtenberg wordt beschouwd als een van de mooiste openluchttheaters en werd in 1961 door koningin Juliana in gebruik genomen. Helaas stopten al in 1977 de activiteiten en raakte het complex snel in verval. Het Weerter Mannenkoor nam in 2012 en daarna in 2013, het initiatief tot de Lichtenberg Experience. Het evenement is regionaal een grote publiekstrekker. Sinds januari 2015 heeft de Gemeente Weert het recht op bruikleen verworven. Het Weerter Mannenkoor hebben met veel vrijwilligers en met hulp vanuit de gemeente Weert een geweldige prestatie geleverd om dit evenement binnen een korte voorbereidingstijd mogelijk te maken. Tijdens de Crowd Cleaning actie deze zomer werd het theater vrij gemaakt van onkruid en schoon geveegd. De volgende deelnemers zijn op 13 september vanaf 12.00 uur te zien en te beluisteren: The Oaken Towels, Jazzminded, Young for Ever, Dansschool Fresh, Koper Kwintet Stefan Arits, Wendy van Dooren met Band, Trompet ensemble harmonie St Joseph 1880, Timeless, Weerter Operette Koor, The Ray Stabbing Singers en het Weerter Mannenkoor. Het evenement wordt door Good Gemoodj vanaf 18.00 uur afgesloten tijdens een gezellige nazit. De presentatie is ook dit jaar in handen van Jan Leenders. Dit evenement laat de maatschappelijke betrokkenheid, levenslust en de gezelligheid van het Weerter Mannenkoor zien. Mannen boven de 35 jaar zien wij graag op 8 oktober terug in ons clubgebouw ”de Spil” om verder kennis te maken. www.weertermannenkoor.nl

Grondruil in gebied De Lichtenberg

titel grondruil                                                                    

Stichting Provisus en de gemeente Weert hebben een gebruiks- en huurovereenkomst getekend en zetten daarmee een eerste stap om tot een herverdeling van gronden in gebied De Lichtenberg te komen. Dit betekent dat openluchttheater De Lichtenberg door eigenaar Provisus in bruikleen wordt gegeven aan de gemeente. Dat is een zeer belangrijke stap richting openstelling van het theater voor publiek. De gemeente gaat op haar beurt de sportvelden bij het voormalige Bisschoppelijk College verhuren aan Provisus, zodat deze velden door Provisus aan Equestrian Center (voorheen Dressuur- en Springstal De IJzeren Man) en Springstal Ehrens in gebruik gegeven kunnen worden.

Door deze samenwerking krijgt gebied De Lichtenberg een ongekende impuls op het gebied van de hippische paardensport, toerisme, recreatie en cultuur. Gilion van Lierop namens Provisus: “Een van onze doelstellingen is het ondersteunen van onderwijsprojecten. Het vastgoed en de grondposities van Provisus kunnen we nu perfect inzetten voor de ontwikkeling van talent en onderwijs rond de hippische sport.”

 Hippische sport

Provisus is eigenaar van gronden en van manege De IJzeren Man, die door Equestrian Center van Provisus worden gehuurd. Hier kunnen in de toekomst hippische evenementen georganiseerd worden. Dat maakt de manege internationaal gezien aantrekkelijker en daarmee kan in de toekomst ook een nieuw opleidingscentrum in de springsport opgericht worden. Springstal Rob en Robbert Ehrens willen in ditzelfde gebied een paardenhouderij, stalling voor maximaal 50 paarden, stoeterij (om paarden te fokken), en een indoor africhtingshal met trainingsfaciliteiten voor de topsport en de breedtesport realiseren. De springstal van Ehrens zou in het gebied ten noorden van het openluchttheater komen.

Deze twee ontwikkelingen geven een enorme boost aan de paardensport in Weert en de verre regio. Wethouder Geert Gabriëls is dan ook enthousiast over deze plannen. “Deze ontwikkelingen sluiten perfect aan bij de Provinciale plannen om de paardensport in Limburg te versterken, zowel op het vlak van top- en breedtesport als op het vlak van talentontwikkeling en opleiding.” Om de plannen te realiseren, wordt uiteraard zorgvuldig onderzoek gedaan naar de betekenis ervan voor de omgeving, te denken valt aan aspecten rond verkeer en parkeren. Hiervoor worden de gebruikelijke procedures doorlopen en wordt ook overleg gezocht met de buurt, zoals in een informatieavond over Weert-West op 24 maart jl. is afgesproken.

 Theater De Lichtenberg

In ruil voor de verhuur van de sportvelden geeft Provisus theater De Lichtenberg in gebruik bij de gemeente. Wethouder Frans van Eersel: “Dit is een eerste stap om de Lichtenberg met o.a. zijn openluchttheater weer toegankelijk voor publiek te maken. Om dit te regelen moeten we uiteraard wel beheer, onderhoud en eventuele exploitatie goed gaan regelen. De gemeente wil erg graag dat het theater weer een zinvol en structureel gebruik krijgt. Daarmee kunnen we dit monument van grote architectonische, cultuurhistorische en geschiedkundige waarde behouden en teruggeven aan de Weerter gemeenschap.”

De handen in elkaar slaan

Omdat zowel Provisus, de gemeente, Ehrens en Equestrian Center ambities en plannen hebben in hetzelfde gebied hebben, is in een intentieverklaring vastgelegd dat door samen te werken een grote meerwaarde kan ontstaan. Daarmee kan het gebied een bovenregionale en wellicht (inter-)nationale relevantie krijgen voor de hippische sector (zowel voor de breedte- en topsport) en het onderwijs in deze branche. Verder wordt hiermee een stap gezet naar het behoud en toegankelijk maken van het gebied De Lichtenberg  evenals een landschappelijk vormgegeven vrijetijdsgebied tussen de stad en gebied Kempen~Broek / De IJzeren Man.