Categoriearchief: Geen categorie

Grondruil in gebied De Lichtenberg

titel grondruil                                                                    

Stichting Provisus en de gemeente Weert hebben een gebruiks- en huurovereenkomst getekend en zetten daarmee een eerste stap om tot een herverdeling van gronden in gebied De Lichtenberg te komen. Dit betekent dat openluchttheater De Lichtenberg door eigenaar Provisus in bruikleen wordt gegeven aan de gemeente. Dat is een zeer belangrijke stap richting openstelling van het theater voor publiek. De gemeente gaat op haar beurt de sportvelden bij het voormalige Bisschoppelijk College verhuren aan Provisus, zodat deze velden door Provisus aan Equestrian Center (voorheen Dressuur- en Springstal De IJzeren Man) en Springstal Ehrens in gebruik gegeven kunnen worden.

Door deze samenwerking krijgt gebied De Lichtenberg een ongekende impuls op het gebied van de hippische paardensport, toerisme, recreatie en cultuur. Gilion van Lierop namens Provisus: “Een van onze doelstellingen is het ondersteunen van onderwijsprojecten. Het vastgoed en de grondposities van Provisus kunnen we nu perfect inzetten voor de ontwikkeling van talent en onderwijs rond de hippische sport.”

 Hippische sport

Provisus is eigenaar van gronden en van manege De IJzeren Man, die door Equestrian Center van Provisus worden gehuurd. Hier kunnen in de toekomst hippische evenementen georganiseerd worden. Dat maakt de manege internationaal gezien aantrekkelijker en daarmee kan in de toekomst ook een nieuw opleidingscentrum in de springsport opgericht worden. Springstal Rob en Robbert Ehrens willen in ditzelfde gebied een paardenhouderij, stalling voor maximaal 50 paarden, stoeterij (om paarden te fokken), en een indoor africhtingshal met trainingsfaciliteiten voor de topsport en de breedtesport realiseren. De springstal van Ehrens zou in het gebied ten noorden van het openluchttheater komen.

Deze twee ontwikkelingen geven een enorme boost aan de paardensport in Weert en de verre regio. Wethouder Geert Gabriëls is dan ook enthousiast over deze plannen. “Deze ontwikkelingen sluiten perfect aan bij de Provinciale plannen om de paardensport in Limburg te versterken, zowel op het vlak van top- en breedtesport als op het vlak van talentontwikkeling en opleiding.” Om de plannen te realiseren, wordt uiteraard zorgvuldig onderzoek gedaan naar de betekenis ervan voor de omgeving, te denken valt aan aspecten rond verkeer en parkeren. Hiervoor worden de gebruikelijke procedures doorlopen en wordt ook overleg gezocht met de buurt, zoals in een informatieavond over Weert-West op 24 maart jl. is afgesproken.

 Theater De Lichtenberg

In ruil voor de verhuur van de sportvelden geeft Provisus theater De Lichtenberg in gebruik bij de gemeente. Wethouder Frans van Eersel: “Dit is een eerste stap om de Lichtenberg met o.a. zijn openluchttheater weer toegankelijk voor publiek te maken. Om dit te regelen moeten we uiteraard wel beheer, onderhoud en eventuele exploitatie goed gaan regelen. De gemeente wil erg graag dat het theater weer een zinvol en structureel gebruik krijgt. Daarmee kunnen we dit monument van grote architectonische, cultuurhistorische en geschiedkundige waarde behouden en teruggeven aan de Weerter gemeenschap.”

De handen in elkaar slaan

Omdat zowel Provisus, de gemeente, Ehrens en Equestrian Center ambities en plannen hebben in hetzelfde gebied hebben, is in een intentieverklaring vastgelegd dat door samen te werken een grote meerwaarde kan ontstaan. Daarmee kan het gebied een bovenregionale en wellicht (inter-)nationale relevantie krijgen voor de hippische sector (zowel voor de breedte- en topsport) en het onderwijs in deze branche. Verder wordt hiermee een stap gezet naar het behoud en toegankelijk maken van het gebied De Lichtenberg  evenals een landschappelijk vormgegeven vrijetijdsgebied tussen de stad en gebied Kempen~Broek / De IJzeren Man.


Boekrecensie: Waerdinge

omslagHarmen Malderik introduceerde onlangs zijn nieuwe roman ‘Waerdinge’. Hij beschrijft het leven op een katholieke jongenskostschool, het verval door veranderende normen en waarden, teruglopende aantallen internen en misvattingen over de toekomst. De roman is gebaseerd op de ondergang van het internaat in Weert als onderdeel van het Bisschoppelijk College. De Lichtenberg en de Tranchée worden als  achtergrond overtuigend ingekleurd. Een aanrader en een moment van herkenning voor de mensen die het vroeger meegemaakt hebben. Maar ook voor iedereen die zich verbaast over de Lichtenberg als hij in de bossen dit complex uit een andere wereld ontdekt.

Harmen Malderik is het pseudoniem van Herman van Mourik. Hij zat op de kostschool van 1963 t/m 1967. In 1968 sloot het internaat in het centrum van Weert haar deuren.  De oudbouw, de nieuwe school aan de Kazernelaan, de Lichtenberg en de Tranchée waren zijn thuis. Hij behoort tot de laatste lichting leerlingen, die de ondergang meemaakte van een wereld die nog niet eens afgebouwd was. En dat heeft veel indruk gemaakt!

Boek: Waerdinge
Schrijver: Harmen Malderik
Uitgeverij: Aspekt

Amersfoortsestraat27,3769 AD Soesterberg

www.uitgeverijaspekt.nl

Prettige Kerstdagen en de beste wensen voor 2015!

Het jaar is weer bijna voorbij. Voor de Lichtenberg was het een jaar van consolidatie, met weinig vorderingen op het gebied van herbestemming. Toch zijn er achter de schermen dingen wezenlijk veranderd. spring- en dressuurstal De IJzeren Man is geen pachter meer. Eigenaar Provisus heeft een groot deel van de Lichtenberg weer in eigen beheer genomen. Tot nu toe heeft dat geleid tot teleurstellende ontwikkelingen, zoals het opnieuw ontzeggen van de toegang voor publiek. Daarom zijn manifestaties voor en door de Weerter samenleving in tegenstelling de voorgaande jaren tot een minimum beperkt gebleven.

Het kan dus alleen maar beter gaan in 2015! sinds 2002 werken we aan een mooie toekomst voor de Lichtenberg, dus een jaartje erbij kan ook nog wel. We hebben de impasse gebruikt om de site aantrekkelijk en actueel te maken.

Wij wensen alle partijen die de sleutel in handen hebben om de deur naar de toekomst te openen veel wijsheid en bezinning toe! We wensen iedereen een prachtig 2015. Mogelijk kan de Lichtenberg op een bepaald moment het lichtje zijn dat u even vrolijk maakt. We wensen onszelf evenveel energie en werklust toe als in de voorgaande jaren, waarbij wij ons gesteund weten door veel geledingen in de Weerter samenleving.

Paterskerk wint Erfgoedprijs

paterskerk_460Op 19 december 2014 is voor het eerst de Weerter Erfgoedprijs uitgereikt. Dit is een nieuwe jaarlijkse prijs voor onroerend erfgoed zoals monumenten, cultuurlandschap en archeologie. De Erfgoedprijs gaat dit jaar naar de Paterskerk. Dit monument is door de jury gekozen als Mooiste monument van Weert. Het publiek kiest de Moeselkapel als Mooiste monument van Weert. De kapel wint daarmee de Publieksprijs. Het publiek en de deskundige jury konden kiezen uit 16 genomineerde monumenten, elk stapsteen in de geschiedenis van Weert.

Lees verder Paterskerk wint Erfgoedprijs

Open Monumentendagen

Zoals ieder jaar organiseert de gemeente Weert met hulp van vele vrijwilligers de Open Monumentendag. Het landelijke thema is dit jaar: “Op Reis”. Er zijn fietsroutes uitgestippeld, waarbij deelnemers de monumenten kunnen bezoeken en tijdens de tocht van het landschap kunnen genieten. Ook onderdelen van de Lichtenberg kunnen bezocht worden. Helaas is het amfitheater gesloten, omdat de eigenaar “Provisus” de toegang voor publiek weigert. Gelukkig is er nog veel te zien, waar de gemeente Weert wél de zeggenschap over heeft, getuige de onderstaande beelden.

bron


kapel
kunstcentrumBoostenzalenBron: programmaboekje gemeente Weert


kapel