Bloosloos!

Simeon de Pilaarheilige

In de jaren 2012-2013 gaf een keur aan muzikanten uit Weert en de regio, op initiatief van het Weerter Mannenkoor, acte de presence in de Lichtenberg. Duizenden Weertenaren zaten op de zonovergoten trappen te genieten van de muzikale happening. Dit jaar echter was het er verontrustend stil. Aan de interesse van de culturele organisaties, vrijwilligers en het publiek heeft dat niet gelegen. De oorzaak moet gezocht worden in de eigendomsverhoudingen die drastisch veranderd zijn.

Het openluchttheater is eigendom van Provisus, voorheen de stichting Sint Jozef. Zij beheert het onroerend goed van het voormalige Bisschoppelijk College. Aangekocht met de opbrengst van het internaat èn met het ingehouden salaris en pensioen van de priesterleraren. De Lichtenberg is als zodanig een beladen erfenis, waarover Provisus moet waken.

Vanaf het begin werd duidelijk dat de culturele waarde niet meespeelt in de besluitvorming van Provisus. De Tranchée, een vergelijkbaar complex dat de school toebehoorde, werd verkocht aan een ontwikkelaar, die het met grote winst doorverkocht aan een exploitant van vakantieparken. Al snel was het oorspronkelijke complex niet meer te herkennen. Ook de manege van het college werd doorverkocht aan dezelfde ontwikkelaar, die er spring- en dressuurstal De IJzeren Man startte. Hetzelfde gebeurde met de Lichtenberg. De ontwikkelaar had het plan om op de plek een healthnesshotel te bouwen. Dit werd mede voorkomen door het ministeriële besluit in 2010 om aan de Lichtenberg de status van Rijksmonument te verlenen. Dat maakte de onderlinge verhoudingen er niet beter op. De toegang tot het complex werd verboden. In 2012 en 2013 was er sprake van toenadering en de gemeente kreeg toestemming om op beperkte schaal en op eigen risico enkele muzikale uitvoeringen te organiseren. De gemeente Weert mocht noodzakelijke reparaties verrichten om verder verval te voorkomen. In januari 2014 haakte de pachter echter door omstandigheden af.

Provisus trad daarna weer op als eigenaar en bepaalde direct de dagelijkse gang van zaken. De gemeente Weert probeerde voortgang te bewerkstelligen, maar de eigenaar was niet genegen het complex open te stellen. Boze tongen beweren dat zij de Lichtenberg willen gebruiken als wisselgeld voor andere belangen. Over de commerciële waarde kan men echter bedenkingen hebben omdat zakelijke activiteiten in een Rijksmonument alleen onder strikte voorwaarden mogelijk zijn.

In het verleden heeft Provisus uitgesproken dat zij het complex een zonnige toekomst als Rijksmonument toewenst. Intussen is wel gebleken dat zij zich niets gelegen laat liggen aan haar eigen culturele erfgoed. Blijkbaar tellen alleen zakelijke belangen. De toegang wordt weer ontzegd. Intussen glijdt de tijd voorbij en gaat het verval verder. Dat de gemeente Weert dan maar zelf het dak repareert, de poorten aanbrengt en de ramen wind- en waterdicht maakt, wekt bij de eigenaar geen enkele gêne op. Zo legt Provisus door passiviteit en gebrek aan historisch en cultureel besef de bijl aan de boom. Niets doen maakt schuldig. Ieder initiatief is welkom. De stichting behoud de Lichtenberg werkt al elf jaar aan een toekomst voor het complex. Nog eens zo’n periode en er valt niets meer te redden.

Open Monumentendagen

Zoals ieder jaar organiseert de gemeente Weert met hulp van vele vrijwilligers de Open Monumentendag. Het landelijke thema is dit jaar: “Op Reis”. Er zijn fietsroutes uitgestippeld, waarbij deelnemers de monumenten kunnen bezoeken en tijdens de tocht van het landschap kunnen genieten. Ook onderdelen van de Lichtenberg kunnen bezocht worden. Helaas is het amfitheater gesloten, omdat de eigenaar “Provisus” de toegang voor publiek weigert. Gelukkig is er nog veel te zien, waar de gemeente Weert wél de zeggenschap over heeft, getuige de onderstaande beelden.

bron


kapel
kunstcentrumBoostenzalenBron: programmaboekje gemeente Weert


kapel

Architectuurcafé: heeft de Lichtenberg toekomst?

Het archtectuurcafé is de hele avond gewijd aan de Lichtenberg.  Wij dragen ons steentje bij met een presentatie over de geschiedenis, maar tonen ook inspirerende beelden van hoe de toekomst er uit zou kunnen zien. een selectie uit getoonde beelden:

Bron: Weertdegekste.nl

En een wonder geschiedde…

De al zo lang verlaten kapel stroomt weer vol licht! Alles krijgt weer inhoud: de kleuren buitelen over elkaar en zetten het interieur in vuur en vlam. De bomen van de Lichtenberg verbergen niet langer de schaamte van het verval, maar onthullen een juwelenkistje dat als een verloren schat opnieuw ontdekt gaat worden.

De gebrandschilderde ramen zijn teruggeplaatst en het wachten is op de montage van de originele deur. De natuurstenen trappen worden grondig gerepareerd en binnenkort is er ook elektriciteit. In afwachting van herbestemming wordt er onder leiding van de gemeente Weert hard gewerkt om het complex veilig te stellen voor herbestemming. Er is er al veel gebeurd. Niet alleen de kapel is in ere hersteld, ook de natuurstenen brug over de gracht is opnieuw gevoegd en ontbrekende stenen zijn teruggeplaatst. De muur en de poort van de entree krijgen een onderhoudsbeurt.

De brug, de poort en de kapel kunnen door de gemeente grondig aangepakt worden omdat dit gedeelte van de Lichtenberg haar eigendom is. Werkzaamheden aan het openluchttheater moeten helaas nog wachten omdat het theater nog valt onder Provisus, rentmeester van het toenmalige Bisschoppelijk College. Ondank positieve uitlatingen, lijken ontwikkelingen daar geblokkeerd te worden. Men zou een meer respectvolle houding jegens haar erfgoed mogen verwachten. Het is te prijzen dat de gemeente toch bereid is geld en energie te steken in het herstel. De daken worden binnenkort opnieuw gedekt en de ramen zijn gedicht.

Naast de inspanningen van de gemeente zetten intussen veel mensen zich in om de Lichtenberg te redden. Het Weerter Mannenkoor is daar een goed voorbeeld van. De uitvoeringen in het theater brengen al twee jaar veel publiek én deelnemers op de been. Maar ook minder opvallend en zeker zo gemotiveerd wordt er veel werk verzet. Zo werd het glas-in-lood voor de kapel gerealiseerd met behulp van de Mariabroederschap.

Hulde aan allen. Het resultaat is prachtig en geeft hoop voor de toekomst.